ഹൈഡ്രജൻ: പി.എസ്.സി. ആവർത്തിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ
Chemistry: Hydrogen - Questions and Answers
ഹൈഡ്രജനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ പി.എസ്.സി. പരീക്ഷയിൽ സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്നതാണ്.
The first element in the periodic table. In normal conditions, it’s a colourless, odourless and insipid gas, formed by diatomic molecules, H2.
പി.എസ്.സി.യുടെ ഏത് പരീക്ഷയെ നേരിടാനും ഈ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.

PSC 10th, +2 Level Exam Solutions.
1. ഓർത്തോഹൈഡ്രജൻ എന്നാലെന്ത്? 
- ഒരേ ന്യൂക്ലിയർ ഭ്രമണമുള്ള ഹൈഡ്രജൻ തന്മാത്ര

2. ഘനജലം എന്നാലെന്ത്? 
- D2O (ഡ്യൂട്ടീരിയം ഓക്‌സൈഡ്)

3. ഓസോണിന്റെ രാസവാക്യമെന്ത്? 
- O3

4. ജലം വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം നടത്തുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോഡിനുപയോഗിക്കുന്ന പദാർത്ഥമേത്? 
- കാർബൺ

5. ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡിന്റെ തന്മാത്രാവാക്യമെഴുതുക?
- H2O2 

6. കാല്‍ഗോണ്‍ എന്താണ്‌? 
- സോഡിയം ഹെക്സാ മീറ്റഫോസ്‌ഫേറ്റ്‌

7. H2O ദ്രാവകമാണ്‌, H2S വാതകമാണ്‌. കാരണമെന്ത്‌? 
- ജലത്തില്‍ ശക്തി കൂടിയ ഹൈഡ്രജൻ ബന്ധനമുണ്ട്‌

8. ഹൈഡ്രോണിയം അയോണിന്റെ രാസവാക്യമെന്ത്‌? 
- H3O+

9. പാരാഹൈഡ്രജന്‍ എന്നാലെന്ത്‌? 
- എതിര്‍ ന്യൂക്ലിയര്‍ ഭ്രമണമുള്ള ഹൈഡ്രജന്‍ തന്മാത്ര

10. ഹെവി ഹൈഡ്രജന്‍ ഏതു പേരിലറിയപ്പെടുന്നു? 
- ഡ്യൂട്ടീരിയം

11. പെര്‍മ്യൂട്ടിറ്റ്‌ എന്താണ്‌? 
- കൃത്രിമ സിയോലൈറ്റ്‌ (സോഡിയം അലൂമിനിയം ഓർത്തോസിലിക്കേറ്റ്

12. ഹൈഡ്രജന്റെ മുന്ന്‌ ഐസോട്ടോപ്പുകള്‍ ഏതെല്ലാം? 
- പ്രോട്ടിയം H1, ഡ്യൂട്ടീരിയം H2, ട്രിഷിയം H3

13. ജലത്തിന്‌ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ സാന്ദ്രത ഏത്‌ ഊഷ്മാവിലാണ്‌? 
- 4°C

14. ജലത്തിന്റെ ഏറ്റവും കൂടിയ സാന്ദ്രത എത്ര? 
- 1 gm/c.c

15. നേസന്റ്‌ ഹൈഡ്രജന്‍ എന്നാലെന്ത്‌? 
- ഒരു രാസപ്രവര്‍ത്തനത്തിലുണ്ടാകുന്ന അറ്റോമിക അവസ്ഥയിലുള്ള ഹൈഡ്രജന്‍

16. കഠിന ജലമെന്നാലെന്ത്‌? 
- ജലത്തില്‍ ലയിക്കുന്ന കാല്‍സ്യം, മഗ്നീഷ്യം എന്നിവയുടെ ലവണങ്ങള്‍ലയിച്ചുചേര്‍ന്ന ജലം

17. ഹൈഡ്രജന്റെ അറ്റോമിക നമ്പര്‍ എത്ര? 
- 1

18. ഹൈഡ്രജന്റെ പ്രതീകമെന്ത്‌? 
- H

19. ഹൈഡ്രജന്റെ ആപേക്ഷിക അറ്റോമിക പിണ്ഡം എത്ര? 
- 1.09

20. ഹ്രൈഡജന്റെ സംയോജകത എത്ര? 
- ഒന്ന്

21. നേര്‍പ്പിച്ച നൈട്രിക്‌ ആസിഡ്‌ മഗ്നീഷ്യം, മാംഗനീസ്‌ എന്നിവയുമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുമ്പോള്‍ ലഭിക്കുന്ന വാതകമേത്‌? 
- ഹൈഡ്രജന്‍


22. ഹൈഡ്രജന്റെ ഗുണങ്ങളേവ? 
- നിറമില്ല, മണമില്ല, നിഷ്പക്ഷം

23. നേര്‍പ്പിച്ച ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡില്‍ നിന്ന്‌ ഹൈഡ്രജനെ ആദേശം ചെയ്യാന്‍ കഴിവുള്ള ലോഹം ഏത്‌? 
- മഗ്നീഷ്യം

24. 1 ഗ്രാം ഹൈഡ്രജനിലുള്ള ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണമ്രെത? 
- 6.0235x1023

25. ആദ്യ ഘട്ടങ്ങളില്‍ ഹൈഡ്രജനെ ഓക്സീകരിക്കുന്ന പദാര്‍ത്ഥമേത്‌? 
- നൈട്രിക് ആസിഡ്‌

26. എസ്.‌ടി.പി-യില്‍ ഒരു ലിറ്റര്‍ ഹ്രൈഡജന്റെ പിണ്ഡം എത്ര? 
- 0.09 ഗ്രാം

27. ഹ്രൈഡജന്‍ പെറോക്സൈഡ്‌ വിയോജിക്

👉കാർബൺ 
1. ജീവന്റെ അടിസ്ഥാന മൂലകം- കാർബൺ 

2. കാർബണിന്റെ അറ്റോമിക നമ്പർ:
6

3. വജ്രത്തിന്റെ പ്രധാന ഘടകം 
- കാർബൺ

4. കാർബണിന്റെ വിവിധ രൂപന്തരങ്ങൾ :
വജ്രം, ഗ്രാഫൈറ്റ്, ഫുള്ളറീൻ, ഗ്രാഫീൻ, അമോർഫസ് കാർബൺ

5. കാർബണിന്റെ ഏറ്റവും ശുദ്ധമായ ഐസോടോപ്പ് 
കാർബൺ 12 

6. ഫോസിലുകളുടെ കാലപ്പഴക്കം നിർണയിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഐസോടോപ്പ്
- കാർബൺ 14 

7. ഫോസിലുകളുടെ കാലപ്പഴക്കം നിർണയിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ്
- കാർബൺ ഡേറ്റിങ്.
<ഈ ബ്ലോഗിലെ മുഴുവന്‍ പോസ്റ്റുകളും ഒരുമിച്ച് കാണുക >
മറ്റ് പ്രധാന പഠന സഹായികൾ👇   
👉YouTube Channel - Click here
👉പ്രവര്‍ത്തിയും ഊര്‍ജ്ജവും 
👉കേരളത്തിലെ നദികളും ജലസംഭരണികളും 
👉ഇന്ത്യൻ പ്രതിരോധം 
👉അന്തരീക്ഷതാപന പ്രക്രിയകള്‍ 
👉മനുഷ്യ ശരീരം: ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ 
👉ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളും അവയുടെ പ്രത്യേകതകളും 
👉ഇന്ത്യയുടെ അതിർത്തികൾ: ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ 
👉ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിലെ നൂതന സങ്കേതങ്ങള്‍: ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ 
👉പി.എസ്.സി: 200 തിരഞ്ഞെടുത്ത ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ 
👉ഋതുഭേദങ്ങളും സമയവും: ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ  
👉ഇന്ത്യയിലെ ഭാഷകള്‍ - ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ  
👉ജീവകങ്ങള്‍ (Vitamins) ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ 
👉കേരളത്തിൽ നിലവിലുള്ള സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ  
👉നിറങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അറിവുകൾ  
👉തിരു-കൊച്ചിയും കേരളവും ഭരിച്ച മുഖ്യമന്ത്രിമാർ  
👉എല്‍.ഡി.സി. ചില ചോദ്യങ്ങളും അനുബന്ധ വിവരങ്ങളും 
👉സൗരയൂഥം - പി.എസ്.സി.ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ  
👉ഭക്തിപ്രസ്ഥാനം - ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ 
👉ഭൂമിശാസ്‌ത്രം: ഇന്ത്യയിലെ ധാതുക്കൾ- ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ 
👉ഇന്ത്യയിലെ സംരക്ഷിത പ്രദേശങ്ങൾ- ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ 
👉സവിശേഷതകളുടെ ഇന്ത്യ - ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ 
👉കൊറോണ - ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ 
👉അസ്ഥിവ്യവസ്ഥ: ചോദ്യങ്ങൾ ഉത്തരങ്ങൾ  
👉ബഹിരാകാശ ചരിത്രം: ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ
👉രോഗങ്ങള്‍: ചോദ്യങ്ങൾ ഉത്തരങ്ങൾ  
👉ഇന്ത്യാചരിത്രം: 500 ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ  
👉കേരളത്തിലെ ജില്ലകൾ  
👉മഹാത്മാഗാന്ധി: ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും  
👉ഇന്ത്യ: അപരനാമങ്ങൾ 
👉എൽ.ഡി.സി. സൗജന്യ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് 
👉എൽ.ഡി.സി - 2500 മാതൃകാ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ 
👉കലയും സാഹിത്യവും 
👉ലോകരാജ്യങ്ങൾ 
👉മധ്യകാല ഇന്ത്യ: ചരിത്ര വസ്തുതകളും, ചോദ്യോത്തരങ്ങളും. 
👉ഇന്ത്യന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളും 
👉ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് - ചരിത്രവും..
👉ലോക പൈതൃക പട്ടികയിലെ ഇന്ത്യൻ പൈതൃക കേന്ദ്രങ്ങൾ
👉ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന തുറമുഖങ്ങള്‍
👉ഇന്ത്യയിലെ നദികൾ

PSC Solved Question Papers ---> Click here 
PSC TODAY's EXAM RESULTS ---> Click here
PSC EXAM PROGRAMME -> Click here
CURRENT AFFAIRS QUESTIONS -> Click here
PSC Degree Level Questions & Answers - Click here
PSC 10th, +2 Level Questions & Answers - Click here
PSC SHORTLISTS -> Click here
PSC RANK LISTS -> Click here
TEACHING APTITUDE TEST (K-TET, C-TET,, etc.) ---> Click here
* SCERT KERALA TEXTBOOKS – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* SCERT TEXTBOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here