ലോക രാജ്യങ്ങൾ: പഠനക്കുറിപ്പുകൾ, ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ
ലോകരാജ്യങ്ങളെയും, അവയുടെ ചരിത്രം, പ്രധാന സംഭവങ്ങൾ, സ്ഥലങ്ങൾ, വ്യക്തികൾ, സാംസ്കാരിക സവിശേഷതകൾ എന്നിവയെല്ലാം സമഗ്രമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന പഠനക്കുറിപ്പുകളും, ചോദ്യോത്തരങ്ങളും. ഇവിടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു.
LDC മാത്രമല്ല ഡിഗ്രിലെവൽ ഉൾപ്പെടെ ഏത് പരീക്ഷകൾക്കും പ്രയോജനപ്രദമാകുന്നവയാണ് ഈ പഠനകുറിപ്പുകളും, ചോദ്യോത്തരങ്ങളും.
ഇതുവരെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചവയുടെ ലിങ്കുകൾ ചുവടെ നൽകുന്നു. ഓരോ ലിങ്കുകളും അതാത് രാജ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്ന പേജിലേക്കുള്ളതാണ്. ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുക ..പഠിക്കുക 👇
ഇനി പഠിക്കാം.. വിജയിക്കാനായി മാത്രം..
👉ഓസ്‌ത്രേലിയ, അന്‍ഡോറ, മാൾട്ട, മംഗോളിയ, നൗറു 
👉യുണൈറ്റഡ്‌ കിങ്ഡം (ബ്രിട്ടൻ)  
👉യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക  
👉 ഇന്ത്യയിലെ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ 
👉 കേന്ദ്ര ഭരണപ്രദേശങ്ങള്‍ - ഇവിടെ ക്ലിക്കുക 

PSC Solved Question Papers ---> Click here 
PSC TODAYS EXAM RESULTS ---> Click here
PSC EXAM PROGRAMME -> Click here
CURRENT AFFAIRS -> Click here
PSC Degree Level Questions & Answers - Click here
PSC LDC/LGS Questions & Answers - Click here
PSC RANK LISTS / SHORTLISTS -> Click here
PDF BOOKS - Click here
TEACHING APTITUDE TEST (K-TET, C-TET,, etc.) ---> Click here
* SCERT KERALA TEXTBOOKS FOR CLASS II, IV, VI, VIII, IX, X, XII – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS FOR ALL CLASSES – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here