കേരളം അടിസ്ഥാനവിവരങ്ങൾ

511. KPCC യുടെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ പ്രസിഡന്റ് ?
ഉത്തരം: ഏ.കെ.ആന്റണി

512. സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിവാഹിതനായിരുന്ന ഏക കേരള മുഖ്യമന്ത്രി?
ഉത്തരം: ഏ.കെ.ആന്റണി

513. ഒന്നാം അഖില കേരള കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം 1921ൽ എവിടെയാണ് നടന്നത്?
ഉത്തരം: ഒറ്റപ്പാലം

514. ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റായ ഏക മലയാളി?
ഉത്തരം: സി.ശങ്കരൻ നായർ

515. ഒന്നാം അഖില കേരള കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചത്?
ഉത്തരം: ടി.പ്രകാശം

516. തിരുവിതാംകൂർ സ്റ്റേറ്റ് കോൺഗ്രസ് രൂപം കൊണ്ട വർഷം?
ഉത്തരം: 1938

517. കൊച്ചിയിൽ പ്രജാമണ്ഡലം രൂപം കൊണ്ടവർഷം ?
ഉത്തരം: 1941

518. ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രമാകുമ്പോൾ KPCC പ്രസിഡന്റ് ?
ഉത്തരം: കെ. കേളപ്പൻ

519. ലോക സാമ്പത്തിക ഫോറത്തിൽ (ദാവോസ്, സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ്) പങ്കെടുത്ത ഏക കേരള മുഖ്യമന്ത്രി?
ഉത്തരം: ഉമ്മൻ ചാണ്ടി

520. കേരളത്തിൽ തൊഴിലില്ലായ്മ വേതനം നടപ്പിലാക്കിയ തൊഴിൽ മന്ത്രി?
ഉത്തരം: ഉമ്മൻ ചാണ്ടി

521. കേരള മുഖ്യമന്ത്രിമാരിൽ ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ (പുതുപ്പള്ളി) നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ വിജയിച്ച വ്യക്തി?
ഉത്തരം: ഉമ്മൻ ചാണ്ടി

522. 14 - ാം നിയമസഭയിലെ വനിതകളുടെ എണ്ണം?
ഉത്തരം: 8

523. സ്പീക്കറുടെ ചുമതലകൾ നിർവ്വഹിച്ച കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ?
ഉത്തരം: നഫീസത്ത് ബീവി

524. കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം സ്പീക്കർ സ്ഥാനം വഹിച്ചിട്ടുള്ളത്?
ഉത്തരം: വക്കം പുരുഷോത്തമൻ

525. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നെങ്കിലും നിലവിൽ വരാത്ത നിയമസഭ?
ഉത്തരം: 1965 ൽ

526. കേരള നിയമസഭയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം അംഗമായിരുന്ന ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധി?
ഉത്തരം: സ്റ്റീഫൻ പാദുവ

527. നിലവിലെ കേരള നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ?
ഉത്തരം: 140
528. നിലവിലെ കേരള നിയമസഭാ അംഗങ്ങൾ?
ഉത്തരം: 141

529. നിലവിലെ ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ?
ഉത്തരം: 20

530. നിലവിലെ രാജ്യസഭാംഗങ്ങൾ?
ഉത്തരം: 9

531. ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിയോജക മണ്ഡലങ്ങൾ ഉള്ള ജില്ല?
ഉത്തരം: മലപ്പുറം

532. ഏറ്റവും കുറവ് നിയോജക മണ്ഡലങ്ങൾ ഉള്ള ജില്ല?
ഉത്തരം: വയനാട്

533. കേരള ഹൈക്കോടതി നിലവിൽ വന്നത്?
ഉത്തരം: 1956 നവംബർ 1

534. കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ അധികാര പരിധിയിൽ വരുന്ന കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശം?
ഉത്തരം: ലക്ഷദ്വീപ്

535. ആദ്യത്തെ കേരള ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ?
ഉത്തരം: കെ.ടി.കോശി

536. സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയായ ആദ്യ മലയാളി?
ഉത്തരം: പാറക്കുളങ്ങര ഗോവിന്ദമേനോൻ