കേരള നവോത്ഥാന നായകർകെ.കേളപ്പൻ - ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ 


കെ.കേളപ്പൻ (1889-1971)


547.കെ.കേളപ്പൻ ജനിച്ചത്?
*1889 ആഗസ്റ്റ് 24

548.കേളപ്പന്റെ ജന്മസ്ഥലം?
*പയ്യോളിക്കടുത്ത് മുടാടി (മുച്ചുക്കുന്ന് ഗ്രാമത്തിൽ)

548.വൈക്കം സത്യാഗ്രത്തിന്റെ നേതാവ്?
*കെ.കേളപ്പൻ

549.വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ‘അയിത്തോച്ചാടന കമ്മിറ്റി’ അദ്ധ്യക്ഷൻ?
*കെ.കേളപ്പൻ

550.ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹ കമ്മിറ്റിയുടെ സെക്രട്ടറി?
*കെ.കേളപ്പൻ

551.1932-ൽ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിൽ നടത്തിയ നിരാഹാര സത്യാഗ്രഹം ആരുടെ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരമാണ് നിർത്തിയത്?
*ഗാന്ധിജിയുടെ

552.1930-ൽ കോഴിക്കോടു നിന്ന് പയ്യന്നൂരിലേക്ക് ഉപ്പു സത്യാഗ്രഹ ജാഥ നയിച്ചത്?
*കെ.കേളപ്പൻ

553.അങ്ങാടിപ്പുറം തളിക്ഷേത്ര സമരം, തിരുനാവായയിൽ നിരാഹാര സത്യാഗ്രഹം എന്നിവ നയിച്ച നേതാവ്?
*കെ. കേളപ്പൻ

554.പത്മശ്രീ നിരസിച്ച മലയാളി?
*കെ.കേളപ്പൻ

555.തവനൂർ റൂറൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥാപിച്ചത്?
*കെ.കേളപ്പൻ

556.മലപ്പുറം ജില്ല രൂപീകരിച്ചപ്പോൾ കൊച്ചു പാകിസ്ഥാൻ സ്യഷ്ടിക്കുകയാണ് എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്?
*കെ. കേളപ്പൻ

557.കോൺഗ്രസ്സിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച് സർവ്വോദയ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ചേർന്ന നവോത്ഥാന നായകൻ?
*കെ.കേളപ്പൻ

558.കെ.കേളപ്പൻ മാതൃഭൂമി പത്രത്തിന്റെ പത്രാധിപരായിരുന്ന വർഷങ്ങൾ?
*1929, 1932

559.1952-ലെ ലോക്സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കെ. കേളപ്പൻ പ്രതിനിധീകരിച്ച മണ്ഡലം?
*പൊന്നാനി

560.കെ.കേളപ്പൻ 1952-ൽ പ്രതിനിധീകരിച്ച പാർട്ടി?
*കിസാൻ മസ്ദൂർ പ്രജാ പാർട്ടി

561.കെ.കേളപ്പൻ തപാൽ സ്റ്റാമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട വർഷം?
*1990

562.ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്ന സമയത്ത് കേരളാ പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ അധ്യക്ഷൻ?
*കെ. കേളപ്പൻ

563.കെ.കേളപ്പൻ അന്തരിച്ച വർഷം?
*1971 ഒക്ടോബർ 7

564.കേരള ഗാന്ധി?
*കെ.കേളപ്പൻ

565.മയ്യഴി ഗാന്ധി?
*ഐ.കെ. കുമാരൻ

566.പൊന്നാനി ഗാന്ധി?
*കെ.വി. രാമൻ മേനോൻ

567.കേരള സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ്?
*അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ സാഹിബ്

568.കേരള എബ്ഹാം ലിങ്കൺ?
*പണ്ഡിറ്റ് കെ.പി. കറുപ്പൻ

569.കേരള നെഹ്റു?
*കോട്ടൂർ കുഞ്ഞികൃഷ്ണനായർ

570.കേരള മാർക്സ്?
*കെ. ദാമോദരൻ

571.എൻ.എസ്.എസിന്റെ സ്ഥാപക പ്രസിഡന്റ്?
*കെ.കേളപ്പൻ

572.വ്യക്തി സത്യാഗ്രഹത്തിന് ഗാന്ധിജി തിരഞ്ഞെടുത്ത ആദ്യ കേരളീയൻ?
*കെ.കേളപ്പൻ

573.കേരളത്തിൽ ഉപ്പുസത്യാഗ്രഹത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത്?
*കെ.കേളപ്പൻ

575.ഹരിജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി 1921-ൽ ഗോപാലപുരത്ത് കോളനി സ്ഥാപിച്ച നവോത്ഥാന നായകൻ?
*കെ.കേളപ്പൻ

👉Leaders of Renaissance in Kerala Questions in English - Click here>
👉Kerala Renaissance - Questions in English - Click here>


PSC Solved Question Papers ---> Click here 
PSC TODAY's EXAM RESULTS ---> Click here
PSC EXAM PROGRAMME -> Click here
CURRENT AFFAIRS QUESTIONS -> Click here
PSC Degree Level Questions & Answers - Click here
PSC 10th, +2 Level Questions & Answers - Click here
PSC RANK LISTS / SHORTLISTS -> Click here
TEACHING APTITUDE TEST (K-TET, C-TET,, etc.) ---> Click here
* SCERT KERALA TEXTBOOKS FOR CLASS II, IV, VI, VIII, IX, X, XII – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS FOR ALL CLASSES – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* SCERT TEXTBOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here