കേരള നവോത്ഥാന നായകർവി.ടി. ഭട്ടതിരിപ്പാട് - ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ 

വി.ടി. ഭട്ടതിരിപ്പാട് (1896-1982)

576.വി.ടി. ഭട്ടതിരിപ്പാട് ജനിച്ചത്?
*1896 മാർച്ച് 26

577.വി.ടി. ഭട്ടതിരിപ്പാടിന്റെ പ്രശസ്തമായ നാടകം?
*അടുക്കളയിൽ നിന്നും അരങ്ങത്തേക്ക്

577.‘അടുക്കളയിൽ നിന്നും അരങ്ങത്തേക്ക്’ എന്ന നാടകം ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ചതെവിടെ?
*ഇടക്കുന്നി

578.അന്തർജ്ജന സമാജം, ബഹുമത സമൂഹം എന്നിവ സ്ഥാപിച്ചത്?
*വി.ടി. ഭട്ടതിരിപ്പാട്

579.ബ്രാഹ്മണ സമുദായത്തിലെ ആദ്യ മിശ്രവിവാഹത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത്?
*വി.ടി. ഭട്ടതിരിപ്പാട്

580.യുവജന സംഘം എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അമരക്കാരൻ?
*വി.ടി. ഭട്ടതിരിപ്പാട്

581.വി.ടി.ഭട്ടതിരിപ്പാട് പങ്കെടുത്ത ഏക ഐ.എൻ.സി. സമ്മേളനം?
*അഹമ്മദാബാദ് സമ്മേളനം (1921)

582.കേരളത്തിലെ ദരിദ്ര വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു പഠിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട വി.ടി. ഭട്ടതിരിപ്പാടിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തൃശൂർ മുതൽ ചന്ദ്രഗിരിപ്പുഴ വരെ 7 ദിവസം നടത്തിയ കാൽനട പ്രചരണ ജാഥ?
*യാചനയാത്ര (1931)

583.കുടുക മുറിക്കൽ, അന്തർജനങ്ങളുടെ വേഷപരിഷ്കരണം,മിശ്രഭോജനം തുടങ്ങിയ സാമൂഹി പരിഷ്കരണങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത്?
*വി.ടി. ഭട്ടതിരിപ്പാട്

584.1968-ൽ മിശ്ര വിവാഹ പ്രചാരണത്തിനായി കാഞ്ഞങ്ങാട്ടു നിന്നും ചെമ്പഴന്തി വരെ 'സാമൂഹിക പരിഷ്കരണ ജാഥ’ നയിച്ചത്?
*വി.ടി. ഭട്ടതിരിപ്പാട്

585.വി.ടി. ഭട്ടതിരിപ്പാടിന്റെ ആത്മകഥ?
*കണ്ണീരും കിനാവും (1970)

586."എന്റെ സഹോദരീ സഹോദരന്മാരെ കരിങ്കല്ലിനെ കല്ലായി തന്നെ കരുതുക. മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനായും' - ആരുടെ വാക്കുകൾ?
*വി.ടി. ഭട്ടതിരിപ്പാട്

587.വി.ടി. ഭട്ടതിരിപ്പാട് അന്തരിച്ച വർഷം?
*1982 ഫെബ്രുവരി 12

588.'അമ്പലങ്ങൾക്ക് തീ കൊളുത്തുക' എന്ന ചെറുലേഖനത്തിന്റെ കർത്താവ്?
*വി.ടി. ഭട്ടതിരിപ്പാട്

589.ഒരമ്പലം നശിച്ചാൽ അത്രയും അന്ധവിശ്വാസം നശിക്കും എന്നഭിപ്രായപ്പെട്ടത്?
*സി. കേശവൻ

590.യോഗക്ഷേമസഭയുടെ പ്രധാന പ്രവർത്തകൻ?
*വി.ടി. ഭട്ടതിരിപ്പാട്

591.യോഗക്ഷേമ സഭ രൂപംകൊണ്ടത്?
*1908

592.യോഗക്ഷേമ സഭയുടെ മുദ്രാവാക്യം?
*നമ്പൂതിരിയെ മനുഷ്യനാക്കുക

593.യോഗക്ഷേമസഭയുടെ ആദ്യ അദ്ധ്യക്ഷൻ?
*ദേശമംഗലം ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട്

594.യോഗക്ഷേമസഭയുടെ മുഖപത്രം?
*മംഗളോദയം

595.യോഗക്ഷേമ സഭ പുറത്തിറക്കിയ രണ്ട് മാസികകൾ?
*ഉണ്ണി നമ്പൂതിരി മാസിക,യോഗക്ഷേമ മാസിക

596.യോഗക്ഷേമസഭ വിധവാ പുനർവിവാഹപ്രമേയം പാസ്സാക്കിയത്?
*പേരമംഗലം സമ്മേളനം (1933)

597. തൂലികയിലൂടെ
*പൊഴിഞ്ഞ പൂക്കൾ-വി.ടി. ഭട്ടതിരിപ്പാട്
*ഋതുമതി -എം.പി. ഭട്ടതിരിപ്പാട്
*കൊഴിഞ്ഞ ഇലകൾ-ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി
*കഴിഞ്ഞ കാലം-കെ.പി.കേശവമേനോൻ
*മറക്കുടയ്ക്കക്കുള്ളിലെ മഹാനരകം-എം.ആർ. ഭട്ടതിരിപ്പാട്

599. വി.ടി. ഭട്ടതിരിപ്പാടിന്റെ പ്രമുഖ രചനകൾ
*കണ്ണീരും കിനാവും
*കർമ്മവിപാകം
*ദക്ഷിണായനം
*ചക്രവാളങ്ങൾ
*പൊഴിഞ്ഞ പൂക്കൾ
*വെടി വെട്ടം
*കരിഞ്ചന്ത
*രജനീരംഗം
*പോംവഴി
*എന്റെ മണ്ണ്
*കാലത്തിന്റെ സാക്ഷി
*സത്യമെന്നത് ഇവിടെ മനുഷ്യനാകുന്നു
*അടുക്കളയിൽ നിന്ന് അരങ്ങത്തേയ്ക്ക്
*വിശക്കാത്ത ദൈവവും വിശക്കുന്ന മനുഷ്യനും

👉Leaders of Renaissance in Kerala Questions in English - Click here>
👉Kerala Renaissance - Questions in English - Click here>


PSC Solved Question Papers ---> Click here 
PSC TODAY's EXAM RESULTS ---> Click here
PSC EXAM PROGRAMME -> Click here
CURRENT AFFAIRS QUESTIONS -> Click here
PSC Degree Level Questions & Answers - Click here
PSC 10th, +2 Level Questions & Answers - Click here
PSC RANK LISTS / SHORTLISTS -> Click here
TEACHING APTITUDE TEST (K-TET, C-TET,, etc.) ---> Click here
* SCERT KERALA TEXTBOOKS FOR CLASS II, IV, VI, VIII, IX, X, XII – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS FOR ALL CLASSES – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* SCERT TEXTBOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here