Header Ads Widget

Ticker

6/recent/ticker-posts

PSC Malayalam - Questions and Answers 8

PSC Malayalam - Questions and Answers

പി.എസ്.സി . പരീക്ഷകളിലെ മലയാളം ; ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ 
Chapter -8 


176. വ്രീള എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം?
(A) സമുദ്രം
(B) രക്തം
(C) ലജ്ജ
(D) കിരണം
Answer: (C)

177. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ ഉത്തമപുരുഷനുള്ള ഉദാഹരണം?
(A) നീ
(B) അവൾ
(C) ഞാൻ
(D) താങ്കൾ
Answer: (C)

178.  "ഏക കാര്യ മഥവാ ബഹുഥമാം ഏക ഹേതു ബഹു കാര്യകാരിയാം" വരികളുടെ അർത്ഥം?
(A) ഒരു കാര്യം പല കാരണങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുന്നു
(B) ഒരു കാരണം പല കാര്യങ്ങളെയുണ്ടാക്കുന്നു
(C) കാര്യ കാരണങ്ങൾ പലവിധത്തിലുണ്ടാകുന്നു
(D) ഒരു കാര്യം പല കാരണങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നു; ഒരു കാരണം പല കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു
Answer: (D)

179.  ശരിയായ പ്രയോഗമേത്?
(A) പ്രതിനിഥീകരിക്കുക
(B) പ്രതിനിധികരിക്കുക
(C) പ്രതിനിതീകരിക്കുക
(D) പ്രതിനിധീകരിക്കുക
Answer: (D)

180.  വരണങ്ങൾ തമ്മിൽ ചേരുമ്പോൾ ഒരു വർണ്ണത്തിന് കുറവ് വരുന്ന സന്ധി?
(A) ലോപസന്ധി
(B) ദിത്വ സന്ധി
(C) ആഗമ സന്ധി
(D) ആദേശസന്ധി
Answer: (A)

181.  കുന്ദൻ ഏത് നോവലിലെ കഥാപാത്രമാണ്?
(A) മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
(B) ആൾക്കൂട്ടം
(C) മരുഭൂമികൾ ഉണ്ടാകുന്നത്
(D) അഭയാർത്ഥികൾ
Answer: (C)

182.  കലവറ എന്ന പദം പിരിച്ചാൽ?
(A) കല+ വറ
(B) കലം + അറ
(C) കലം +വറ
(D) കല+ വറ
Answer: (B)

183.  സംഘകാലഘട്ടത്തില്രചിക്കപ്പെട്ട, കുടുംബ ബന്ധത്തെയും ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളെയും കുറിച്ചു പ്രതിപാദിക്കുന്ന കൃതി ഏത്?
(A) ചിലപ്പതികാരം
(B) അകനാനൂര്
(C) പുറനാനൂര്
(D) എട്ടുതോകൈ
Answer: (B)

184. കേരള ഇബ്സൺ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സാഹിത്യകാരൻ?
(A) ജോർജ്ജ് വർഗീസ്
(B) സി വി രാമൻപിള്ള
(C) പി സച്ചിദാനന്ദൻ
(D) എൻ കൃഷ്ണപിള്ള
Answer: (D)

185. ഗതി ചേർന്നുവരുന്ന വിഭാക്തിയുടെ പേരെന്ത് ?
(A)  വിഭക്ത്യാഭാസം
(B)  മിശ്ര വിഭക്തി
(C)  സമസ വിഭക്തി
(D)  സംബോധിക വിഭക്തി
Answer: (B)

186.  മലയാളത്തോട് ഏറ്റവും അടുത്ത ഭാഷ?
(A) സംസ്കൃതം
(B) തമിഴ്
(C) കന്നട
(D) തുളു
Answer: (B)

187.  മറ്റ് പദങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം കാണിക്കാൻ നാമപദങ്ങളിൽ ചേർക്കുന്ന പ്രത്യയം?
(A) വിഭക്തി
(B) പ്രകൃതി
(C) ധാതു
(D) പദം
Answer: (A)

188.  ശരിയായ പദമേത്?
(A) നിഘണ്ടു
(B) നിഖണ്ടു
(C) നിഘണ്ഡു
(D) നിഖണ്ഡു
Answer: (A)

189. കേരളാ ഹെമിംഗ്വേഎന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്?
(A) തകഴി
(B) എം.ടി.വാസുദേവൻനായർ 
(C) വെണ്ണിക്കുളം ഗോപാലക്കുറുപ്പ്
(D) എസ്‌.കെ.പൊറ്റക്കാട്
Answer: (B)

190.  ഖജനാവ് എന്ന പദം ഏത് ഭാഷയിൽ നിന്നാണ് മലയാളത്തിലെത്തിയത്?
(A) അറബി
(B) ഫ്രഞ്ച്
(C) പോർച്ചുഗീസ്
(D) ഇംഗ്ലീഷ്
Answer: (A)

191. ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേരാണ്?
(A) സംജ്ഞാനാമം
(B) സാമാന്യ നാമം
(C) മേയാനാമം
(D) സർവ്വനാമം
Answer: (A)

192. മലയാള ഭാഷയിലെ ആദ്യ കൃതിയായി അറിയപ്പെടുന്നത്?
(A) അധ്യാത്മരാമായണം കിളിപ്പാട്ട്
(B) രാമകഥാപ്പാട്ട്
(C) രാമായണ ചമ്പു
(D) രാമചരിതം
Answer: (D)

193.  താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ 'സർപ്പം' എന്നർത്ഥം വരാത്ത പദം?
(A) നാഗം
(B) നാകം
(C) ഉരഗം
(D) പന്നഗം
Answer: (B)

194.  തണുപ്പുണ്ട് - സന്ധി ഏത്?
(A) ആദേശ സന്ധി
(B) ആഗമ സന്ധി
(C) ലോപ സന്ധി
(D) ദിത്വ സന്ധി
Answer: (C)

195.  ജ്ഞാനപ്പാന രചിച്ചത്?
(A) ചെറുശ്ശേരി
(B) പൂന്താനം
(C) കുഞ്ചന്നമ്പ്യാര്
(D) മേല്പ്പത്തൂര്
Answer: (B)

196.  കാക്കനാടന്റെ യഥാര്ത്ഥ പേര്?
(A) ജോര്ജ് വര്ഗീസ്
(B) വി.മാധവന്നായര്
(C) പി.സി.ഗോപാലന്
(D) കെ. മത്തായി
Answer: (A)

197.  ഭാഷാസ്നേഹം ഏത് സമാസത്തിന് ഉദാഹരണമാണ്?
(A) തൽ പുരുഷൻ
(B) കർമ്മധാരയൻ
(C) അവ്യയീഭാവൻ
(D) നിത്യ സമാസം
Answer: (A)

198.  താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ ചോദ്യചിഹ്നത്തിന്റെ മലയാള പേര്?
(A) ഭിത്തിക
(B) വലയം
(C) കാകൂ
(D) പ്രക്ഷേപിണി
Answer: (C)

199.  രവിന്ദ്രനാഥ ടാഗോറിന് നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ച കൃതി.?
(A) ഹോം കമിങ്
(B) ഗീതാഞ്ജലി
(C) കാബൂളിവാലാ
(D) പുഷ്പാഞ്ജലി
Answer: (B)

200. കുന്ദലത ആരുടെ കൃതിയാണ്?
(A) ചന്തുമേനോൻ
(B) അപ്പു നെടുങ്ങാടി
(C) സി.വി.രാമൻ പിള്ള
(D) മൂർക്കോത്ത് കുമാരൻ
Answer: (B)
<Next Page>
<Chapters: 01020304050607, 08, 09, 10, 11, 12, 13>

<ഈ ബ്ലോഗിലെ മുഴുവന്‍ പോസ്റ്റുകളും ഒരുമിച്ച് കാണുക >
YouTube Video Channel - Click here
PSC Solved Question Papers ---> Click here 
PSC TODAY's EXAM RESULTS ---> Click here
PSC EXAM PROGRAMME -> Click here
CURRENT AFFAIRS QUESTIONS -> Click here
PSC Degree Level Questions & Answers - Click here
PSC 10th, +2 Level Questions & Answers - Click here
PSC SHORTLISTS -> Click here
PSC RANK LISTS -> Click here
TEACHING APTITUDE TEST (K-TET, C-TET,, etc.) ---> Click here
* SCERT KERALA TEXTBOOKS – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* SCERT TEXTBOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

0 അഭിപ്രായങ്ങള്‍