കേരള നവോത്ഥാന നായകർആനന്ദതീർത്ഥൻ - ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ 

ആനന്ദതീർത്ഥൻ(1905-1987)

279.
ആനനന്ദതീർത്ഥൻ ജനിച്ച വർഷം?
*1905 ജനുവരി 2

280.ആനനന്ദതീർത്ഥൻ ജനിച്ച സ്ഥലം?
*തലശ്ശേരി

280.ആനന്ദതീർത്ഥന്റെ യഥാർത്ഥ നാമം?
*ആനന്ദഷേണായി

281.ജാതിപ്പേര് അർത്ഥശൂന്യമാണ് അത് പേരിൽ നിന്നും നീക്കിയാലെ ഹൃദയം ശൂന്യമാക്കൂ മനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞത്?
*സ്വാമി ആനന്ദതീർത്ഥൻ 

282."ദൈവം സർവ്വ വ്യാപിയാണ് ഞാൻ ദൈവത്തെ തേടി ഒരിക്കലും ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകാറില്ല. ക്ഷേത്രമാണ് അയിത്തത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സ്ഥാപനം”, ഇത് ആരുടെ വാക്കുകളാണ്?
*സ്വാമി ആനന്ദതീർത്ഥൻ

283."എന്റെ നമ്പർ വൺ ശത്രു അയിത്തമാചരിക്കുന്നവനും നമ്പർ ടു അവനെ സഹായിക്കുന്നവനുമാണ് എന്നഭിപ്രായപ്പെട്ടത്?
*സ്വാമി ആനന്ദതീർത്ഥൻ 

284.മാനവ സേവയാണ് ഈശ്വസേവ എന്ന മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കിയത്?
*സ്വാമി ആനന്ദതീർത്ഥൻ 

285.
ശ്രീനാരായണ ഗുരു നേരിട്ട ശിഷ്യത്വം നൽകിയ സന്യാസി വര്യൻ?
*ആനന്ദതീർത്ഥൻ 

286.ആനന്ദതീർത്ഥൻ ഗാന്ധിജിയെ സന്ദർശിച്ച വർഷം?
*1928 

287.പയ്യന്നൂരിൽ ശ്രീനാരായണ വിദ്യാലയം സ്ഥാപിച്ചത്?
*ആനന്ദതീർത്ഥൻ (1931 )

288.തമിഴ്നാട്ടിൽ ഹരിജന മോചന പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചത്?
*ആനന്ദതീർത്ഥൻ 

289.ജാതി വിവേചനത്തിനെതിരെ പാലക്കാട് നിന്ന് ഗുജറാത്തിലെ സബർമതി ആശ്രമത്തിലേക്ക് പദയാത്ര നടത്തിയത്?
*ആനന്ദതീർത്ഥൻ

290.സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനികൾക്കുള്ള താമ്രപത്രം നൽകി രാജ്യം ആനന്ദതീർത്ഥനെ ആദരിച്ച വർഷം?
*1972

291.ജാതിനാശിനി സഭ രൂപീകരിച്ചത്?
*ആനന്ദതീർത്ഥൻ (1933) 

292.ജാതിനാശിനി സഭയുടെ ആസ്ഥാനം?
*കണ്ണൂർ 

293.ജാതിനാശിനി സഭയുടെ ആദ്യ പ്രസിഡന്റ്?
*ജാതിനാശിനി സഭയുടെ കെ. കേളപ്പൻ 

294.ജാതിനാശിനി സഭയുടെ ആദ്യ സെക്രട്ടറി?
*ആനന്ദതീർത്ഥൻ

295.1930- സി.രാജഗോപാലാചാരിയോടൊപ്പം തമിഴ്നാട്ടിലെ വേദാരണ്യത്തിൽവച്ച് ഉപ്പുകുറുക്കൽ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത കേരളീയ നവോത്ഥാന നായകൻ?
*ആനന്ദ തീർത്ഥൻ

296.ഗുരുവായൂർ ഊട്ടുപുരയിൽ അബ്രാഹ്മണർക്കും സദ്യ നൽകണമെന്ന് വാദിച്ച് ക്ഷേത്രത്തിൽ സത്യാഗ്രഹം നടത്തിയത്?
*ആനന്ദ തീർത്ഥൻ

298.നാമകരണ വിപ്ലവം നടത്തിയത്?
*ആനന്ദ തീർത്ഥൻ

# സ്വാമി ആനന്ദതീർത്ഥൻ എന്ന ജീവചരിത്രമെഴുതിയത് ആര് ?
- റവ.എ.എം.ഏബ്രാഹാം അയിരുക്കുഴിയിൽ

299.ജാതി നാശനം നവയുഗധർമ്മം എന്ന മുദ്രാവാക്യത്തോടെ മിശ്ര വിവാഹങ്ങൾക്ക് പ്രേരണ നൽകിയത്?
*ആനന്ദ തീർത്ഥൻ 
👉Leaders of Renaissance in Kerala Questions in English - Click here>
👉Kerala Renaissance - Questions in English - Click here>


PSC Solved Question Papers ---> Click here 
PSC TODAY's EXAM RESULTS ---> Click here
PSC EXAM PROGRAMME -> Click here
CURRENT AFFAIRS QUESTIONS -> Click here
PSC Degree Level Questions & Answers - Click here
PSC 10th, +2 Level Questions & Answers - Click here
PSC RANK LISTS / SHORTLISTS -> Click here
TEACHING APTITUDE TEST (K-TET, C-TET,, etc.) ---> Click here
* SCERT KERALA TEXTBOOKS FOR CLASS II, IV, VI, VIII, IX, X, XII – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS FOR ALL CLASSES – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* SCERT TEXTBOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here