Header Ads Widget

Ticker

6/recent/ticker-posts

PSC PREVIOUS (SOLVED) QUESTIONS IN MALAYALAM 2017 - Question Paper 05

PSC PREVIOUS (SOLVED) QUESTIONS IN MALAYALAM 2017
Question Paper - 05
LOWER DIVISION CLERK (SR FOR SC/ST)- VARIOUS DEPARTMENT / VILLAGE ASSISTANT(SR FROM DIFFERENTLY ABLED CANDIDATES)- LAND REVENUE DEPARTMENT
Question Code: 50/2017       
Date of Test: 06/05/2017 

1. കേരളത്തിൽ പടിഞ്ഞാറുനിന്നും കിഴക്കോട്ടൊഴുകുന്ന നദി ഏത് ?
A) കബനി  B) പെരിയാർ
C) ഭാരതപ്പുഴ  D) മൂവ്വാറ്റുപുഴ
Answer: (A)

2. കേരളപ്പിറവി ദിനം ഏത്?
A) 1947 ആഗസ്റ്റ് 15  B) 1956 നവംബർ 1
C) 1947 നവംബർ 1  D) 1956 ആഗസ്റ്റ് 15
Answer: (B)

3. കേരളത്തിന്റെ ഭൂപ്രകൃതിയിൽ പെടാത്തത് ഏത് ?
A) മലനാട് B) ഇടനാട്
C) പീഠഭൂമി  D) തീരപ്രദേശങ്ങൾ
Answer: (C)

4. കേരളസംസ്ഥാനം രൂപം കൊണ്ടപ്പോൾ ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു ജില്ല ഏത് ?
A) തിരുവനന്തപുരം  B) എറണാകുളം
C) ഇടുക്കി                     D) മലപ്പുറം
Answer: (X)

5. കേരളത്തിൽ സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരത നേടിയ ആദ്യ ജില്ല ഏത് ?
A) കോട്ടയം   B) ആലപ്പുഴ
C) തൃശൂർ  D) കോഴിക്കോട്
Answer: (X)
(കേരളത്തിലെ കോട്ടയം പട്ടണം 1989 ജൂൺ 18നു സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരത നേടിയ ആദ്യ പട്ടണമായി. ഇതിനുശേഷം, 1990 ഫെബ്രുവരി 9നു എറണാകുളം സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരത നേടിയ ആദ്യ ജില്ലയായി.)

6. ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സമയം (IST) കണക്കാക്കുന്ന രേഖ ഏത് ?
A) 82° 30' പടിഞ്ഞാറ്  B) 82° 30' കിഴക്ക്
C) 0°ഭൂമദ്ധ്യരേഖ  D) അന്താരാഷ്ടദിനാങ്ക രേഖ
Answer: (B)

7. തെക്കേ ഇന്ത്യയിൽ കാണപ്പെടാത്ത ഒരു ഭൂപ്രകൃതി ഏത് ?
A) തീരപ്രദേശം  B) കായൽ
C) മരുഭൂമി  D) ഡക്കാൻ പീഠഭൂമി
Answer: (C)

8. ഭാരതീയർ പുണ്യനദിയായി കണക്കാക്കുന്ന നദി ഏത് ?
A) യമുന  B) ബ്രഹ്മപുത
C) നർമ്മദ  D) ഗംഗ
Answer: (D)

9. താഴെപ്പറയുന്നതിൽ കേന്ദ്രഭരണപ്രദേശം അല്ലാത്തത് ഏത് ?
A) ചെന്നെ  B) ഗോവ
C) ദാമൻ    D) മാഹി
Answer: (X)

10. അർത്ഥശാസ്ത്രത്തിന്റെ കർത്താവ് ആര് ?
A) ആര്യഭട്ടൻ  B) ചാണക്യൻ
C) വാത്മീകി  D) വ്യാസൻ
Answer: (B)

11. ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യസമരം നടന്ന വർഷം ഏത് ?
A) 1587  B) 1875
C) 1857  D) 1578
Answer: (C)

12. സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ഭൂപടം തയ്യാറാക്കിയത് ആര് ?
A) മൗണ്ട് ബാറ്റൺ പ്രഭു  B) ജവഹർലാൽ നെഹ്റു
C) മഹാത്മാഗാന്ധി   D) റാഡ് ക്ലിഫ്
Answer: (D)

13. നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുടെ സംയോജനത്തിന് പദ്ധതി ഉണ്ടാക്കിയത് ആര് ?
A) വി. പി. മേനോൻ  B) സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ
C) മുഹമ്മദാലി ജിന്ന  D) ദാദാഭായ് നവറോജി
Answer: (A)

14. കേരളത്തിൽ "വാഗൺ ട്രാജഡി' നടന്ന സ്ഥലം ഏത് ?
A) തൃശൂർ  B) തിരൂർ
C) താനൂർ D) ആലുവ
Answer: (B)

15. ഇന്ത്യയുടെ വിദേശനയത്തിന്റെ പേര് ?
A) മുതലാളിത്ത നയം C) ചേരിചേരാനയം
B) സോഷ്യലിസ്റ്റ് നയം D) തുറന്ന വാതിൽ നയം
Answer: (C)

16. ഇന്ത്യയിലെ ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കൊണ്ട് വികസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച മേഖല  ഏത് ?
A) വ്യവസായം  B) ഖനനം
C) ഗതാഗതം  D) കൃഷി
Answer: (D)

17. റിസർവ്വ് ബാങ്കിന്റെ ചുമതലകളിൽ പെടാത്തത് ഏത് ?
A) കാർഷിക വായ്പകൾ  B) ഗവണ്മെന്റിന്റെ ഉപദേഷ്ടാവ്
C) നോട്ട് അടിച്ചിറക്കൽ   D) ബാങ്കുകളുടെ ബാങ്ക്
Answer: (A)

18. ജനങ്ങളിൽ സമ്പാദ്യശീലവും പരസ്പരസഹകരണവും വളർത്തുന്ന പദ്ധതി ഏത് ?
A) തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി  B) മൈക്രോഫിനാൻസ്
C) ജയന്തി റോസ്ഗാർ യോജന D) കുടുംബശ്രീ
Answer: (B)

19. ഇന്ത്യ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഒറ്റ വിക്ഷേപണത്തിൽ 20 ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വരെ അയക്കാൻ കഴിയുന്ന റോക്കറ്റ് ഏത് ?
A) ക്വാർട്ടോസാറ്റ് - 2 സി  B) ആര്യഭട്ട
C) പി. എസ്. എൽ. വി. സി - 34  D) ഇൻസാറ്റ്-1 ബി
Answer: (C)

20. 'സഞ്ചാരസ്വാതന്ത്ര്യം' ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ ഏതു വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നു?
A) മൗലീക കർത്തവ്യങ്ങൾ  B) ആമുഖം
C) നിർദ്ദേശകതത്വങ്ങൾ   D) മൗലികാവകാശങ്ങൾ
Answer: (D)

21. വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരമുള്ള അപേക്ഷകളിൽ ഒട്ടിക്കേണ്ട കോർട്ട്ഫീ സ്റ്റാമ്പിന്റെ മൂല്യം എത്ര ?
A) പത്തുരൂപ  B) അഞ്ചു രൂപ
C) ഇരുപത് രൂപ  D) സൗജന്യം
Answer: (A)

22. ഇപ്പോഴത്തെ സംസ്ഥാന വിവരാവകാശ കമ്മീഷണർ ആര് ?
A) എ. ഹേമചന്ദ്രൻ  B) വിൻസൺ എം. പോൾ
C) സെൻ കുമാർ  D) ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ
Answer: (B)

23. സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ വീടിനകത്തുള്ള അക്രമങ്ങൾ തടയുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള നിയമം ഏത് ?
A) ബാലവേല നിരോധന നിയമം B) സൈബർ നിയമം
C) ഗാർഹികപീഡന നിരോധന നിയമം D) ഐ. പി. സി.
Answer: (C)

24. മൊബൈൽ ഫോണിൽ മറ്റൊരാളെ വിളിച്ച് അസഭ്യം പറയുന്നു. ഇത് ഏത്
നിയമപ്രകാരം കുറ്റകരമാണ് ?
A) സി. പി. സി.  B) ഐ. പി. സി.
C) ബാലവേല നിരോധന നിയമം D) സൈബർ നിയമം
Answer: (D)

25. "ഇൻഡിക' എന്ന യാത്രാവിവരണം എഴുതിയ ഗ്രീക്ക് സഞ്ചാരി ആര് ?
A) മെഗസ്തനീസ്  B) ഇബ്ബ ത്തൂത്ത
C) ഫാഹിയാൻ  D) ഹുയാൻസാങ്
Answer: (A)

26. അടുത്തയിടെ അന്തരിച്ച ബോക്സിംഗ് ഇതിഹാസം
A) പെലെ     B) മുഹമ്മദ് അലി
C) മൈക്ക് ടൈസൻ  D) ഹാൻസി കോണ്യ
Answer: (B)

27. കൈലാഷ് സത്യാർത്ഥി, മലാല യൂസഫ്സായ് എന്നിവരുടെ പ്രവർത്തന മേഖലകളിൽ  പൊതുവായത് ഏത് ?
A) ബാലവേല   B) സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം
C) അവകാശങ്ങൾ  D) ദാരിദ്ര്യനിർമ്മാർജ്ജനം
Answer: (C)

28. ശാസ്ത്രരംഗത്ത് പ്രഗത്ഭനായിരുന്ന മുൻ ഇൻഡ്യൻ രാഷ്ട്രപതി ആര് ?
A) ഡോ. രാജേന്ദ്രപ്രസാദ്  B) വി. വി. ഗിരി
C) ശങ്കർ ദയാൽ ശർമ്മ  D) ഡോ. എ. പി. ജെ. അബ്ദുൾകലാം
Answer: (D)

29. കമ്പോള പരിഷ്ക്കരണം നടപ്പിലാക്കിയ ഡൽഹി ഭരണാധികാരി ആരായിരുന്നു ?
A) അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജി  B) മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്ക്
C) അക്ബർ        D) ബാബർ
Answer: (A)

30. അക്ബർ രൂപം കൊടുത്ത മതം ഏത് ?
A) ഇസ്ലാം C) സൂഫിസം
B) ദിൻ ഇലാഹി  D) സിഖ്
Answer: (B)

31. ഒരാറ്റത്തിലെ "K' ഷെല്ലിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എത്ര ?
A) 2  B) 8  C) 18  D) 32
Answer: (A)

32. അലുമിനിയത്തിന്റെ അയിര് ഏതാണ് ?
A) ഹേമറ്റേറ്റ്  B) മാഗ്നറ്റേറ്റ്
C) ബോക്സൈറ്റ്  D) കളിമണ്ണ്
Answer: (C)

33. ലോഹങ്ങൾ, അലോഹങ്ങൾ എന്ന് മൂലകങ്ങളെ തരംതിരിച്ച് വർഗീകരിച്ച
ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആര് ?
A) ഡോബറൈൻ  B) അന്റോയിൽ ലാവോസിയെ
C) ന്യൂലാൻഡ്സ്  D) മെൻഡലിയേഫ്
Answer: (B)

34. ജലത്തിന്റെ സാന്ദ്രത ഏറ്റവും കൂടുതൽ എത്ര ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ആണ് ?
A) 0°C  B) 100°C
C) 120°C D) 4°C
Answer: (D)

35. അജിനോമോട്ടോ എന്ന രുചിവർദ്ധക വസ്തുവിന്റെ ശരിയായ പേരെന്ത് ?
A) മോണോ സോഡിയം ഗ്ളൂടെമെയ് B) ഡെസോഡിയം ഗ്ളൂടെമെയ്റ്റ്
C) സോഡിയം അസറ്റേറ്റ്  D) സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റ്
Answer: (A)

36. ഒരു ഉപകരണത്തിന്റെ പവർ പ്രസ്താവിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ഏതാണ് ?
A) ന്യൂട്ടൺ  B) ജൂൾ
C) ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം D) വാട്ട്
Answer: (D)

37. സൂര്യനിൽ നടക്കുന്ന ഊർജ്ജപ്രവർത്തനം ഏതാണ് ?
A) ന്യൂക്ലിയാർഫിഷൻ  B) ന്യൂക്ലിയാർഫ്യൂഷൻ
C) ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ  D) ഇവ ഒന്നും അല്ല
Answer: (B)

38. ഏറ്റവും ഉയർന്ന താപനിലയിലുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾ ഏത് നിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നു ?
A) നീല   B) ചുവപ്പ്  C) മഞ്ഞ D) വെള്ള
Answer: (A)

39. ഒരു ദ്രാവകത്തിൽ മുങ്ങിയിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾക്ക് ഭാരക്കുറവ് തോന്നാനുള്ള കാരണം
A) ഘർഷണബലം   B) ഗുരുത്വാകർഷണബലം
C) പ്ലവക്ഷമബലം   D) കാന്തികബലം
Answer: (C)

40. രാത്രികാലങ്ങളിൽ ശത്രുവിന്റെ നീക്കങ്ങൾ അറിയാൻ സൈനികർ പ്രത്യേകതരം കണ്ണടകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഏത് തരം വികിരണമാണ് ഇതിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ?
A) എക്സ്റേ   B) അൾട്രാവയലറ്റ് വികിരണങ്ങൾ
C) ഗാമാ കിരണങ്ങൾ  D) ഇൻഫ്രാറെഡ് വികിരണങ്ങൾ
Answer: (D)

41. മനുഷ്യരുടെ ക്രോമസോം സംഖ്യ എത്ര ?
A) 23 എണ്ണം  B) 46 എണ്ണം C) 22 എണ്ണം D) 44 എണ്ണം
Answer: (B)

42. ശാസ്ത്രീയമായി മുയലുകളെ വളർത്തൽ ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ?
A) ഹോർട്ടികൾച്ചർ  B) പിസികൾച്ചർ
C) എപ്പികൾച്ചർ        D) ക്യൂണികൾച്ചർ
Answer: (D)

43. മലബാർ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ (MBG) സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് ജില്ലയിലാണ് ?
A) കോഴിക്കോട് B) മലപ്പുറം
(C) കണ്ണൂർ D) വയനാട്
Answer: (A)

44. താഴെ കൊടുത്തവയിൽ വൈറസ് രോഗം അല്ലാത്തത് ഏത് ?
A) എയ്ഡ്സ്  B) ചിക്കൻ പോക്സ്
C) കോളറ D) ഡെങ്കിപ്പനി
Answer: (C)

45. 'ലോക പ്രമേഹ ദിനം' ആചരിക്കുന്നത് എന്ന് ?
A) ഡിസംബർ 1   B) ഏപ്രിൽ 22
C) ജൂലൈ 11          D) നവംബർ 14
Answer: (D)

46. താഴെ കൊടുത്തവയിൽ വംശനാശം സംഭവിച്ച ജീവിയിനം ഏത് ?
A) ക്വാഗ്ഗ        B) സിംഹവാലൻ കുരങ്ങ്
C) വരയാട്  D) മലബാർ വെരുക്
Answer: (A)

47. "DOTS' എന്ന ചികിൽസാ സംവിധാനം ഏത് രോഗ ചികിത്സക്കുള്ളതാണ് ?
A) പോളിയോ  B) എബോള
C) ക്ഷയം  D) ഹീമോഫീലിയ
Answer: (C)

48. കേരളത്തിലെ നാഷണൽ പാർക്കുകൾക്ക് ഉദാഹരണമല്ലാത്തത് ഏത് ?
A) ഇരവികുളം  B) പേപ്പാറ
C) സൈലന്റ് വാലി  D) ആനമുടിച്ചോല
Answer: (B)

49. രക്തത്തിലെ കാൽസ്യത്തിന്റെ സാധാരണ തോത് എത്ര ?
A) 9-11 mg/100 ml  B) 90-110 mg/100 ml 
C) 80-100 mg/100 ml  D) 15-17 mg/100 ml 
Answer: (A)

50. ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ ആമാശയത്തിൽ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ഏത് ?
A) ഗാസ്ട്രിൻ  B) സെക്രീറ്റിൻ
C) എപിനെഫ്രിൻ  D) ഗ്രെലിൻ 
Answer: (D)
X' denotes deletion 

* ഈ ചോദ്യപേപ്പറിന്റെ Pdf ഡൗൺ ലോഡ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്കുക.
* ഈ ചോദ്യപേപ്പറുകൾ ഉൾപ്പെടെ 2700- ലേറെ മുൻ വർഷ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന PDF BOOK ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാണ്ഇവിടെ ക്ലിക്കുക
* ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ചോദ്യോത്തരങ്ങള്‍ക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്കുക
PSC LDC/VEO/LGS Questions & Answers - Click here
PSC Degree Level Questions & Answers - Click here
PSC Solved Question Papers ---> Click here 
PSC TODAYS EXAM RESULTS ---> Click here
PSC EXAM PROGRAMME -> Click here
PSC PREVIOUS QUESTION PAPERS -> Click here
CURRENT AFFAIRS Questions & Answers - Click here
PSC RANK LISTS / SHORTLISTS -> Click here

* SCERT KERALA TEXTBOOKS FOR CLASS I to XII – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS FOR ALL CLASSES – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

0 അഭിപ്രായങ്ങള്‍