PSC PREVIOUS (SOLVED) QUESTIONS IN MALAYALAM 2017
Question Paper - 02
LP SCHOOL ASSISTANT - MALAYALAM MEDIUM - EDUCATION
Question Code: 07/2017       
Date of Test: 21/01/2017 


1. ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ "റോഹ് ടാങ്" താഴെ പറയുന്ന ഏതു ഭൂവിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നു
(A) ഡൂണുകൾ (B) നദി 
(C) പീഠഭൂമി (D) ചുരം 
Answer: (D)

2. സത് ലജ് നദിക്കും കാളി നദിക്കും ഇടയിലുള്ള ഭാഗം താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ്
(A) പഞ്ചാബ് ഹിമാലയം 
(B) കുമയൂൺ ഹിമാലയം  
(C) നേപ്പാൾ ഹിമാലയം 
(D) ആസ്സാ൦ ഹിമാലയം 
Answer: (B)

3. താഴെപറയുന്ന മണ്ണിനങ്ങളിൽ ലവണാ൦ശം കൂടുതലുള്ള മണ്ണിനം ഏതാണ്
(A) മരുഭൂമി മണ്ണ് (B) പർവ്വതമാണ് 
(C) എക്കൽമണ്ണ് (D) കറുത്ത മണ്ണ് 
Answer: (A)

4. താഴെപ്പറയുന്ന ഇരുമ്പുരുക്കു വ്യവസായശാലകളിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ സാങ്കേതികസഹായത്തോടെ സ്ഥാപിച്ച ഇരുമ്പുരുക്ക് വ്യവസായ ശാല ഏതാണ്  ? 
(A) ഹിന്ദുസ്ഥാൻ സ്റ്റീൽ ലിമിറ്റഡ്, റൂർക്കേല 
(B) ഹിന്ദുസ്ഥാൻ സ്റ്റീൽ ലിമീറ്റഡ്, ഭിലായ് 
(C) ഹിന്ദുസ്ഥാൻ സ്റ്റിൽ ലിമിറ്റഡ്, ദുർഗാപൂർ 
(D) വിശ്വേശ്വരയ്യ അയൺ ആന്റ് സ്റ്റീൽ ലിമിറ്റഡ്, ഭദ്രാവതി 
Answer: (C)

5. ഉത്തര - പശ്ചിയ റയിൽവയുടെ ആസ്ഥാനം താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ്?
(A) ജയ്പൂർ (B) മാലി ഗാവ് 
(C) ജബൽപൂർ (D) ബിലാസ്പൂർ 
Answer: (A)

6. 1884 -  പൂനെയിൽ സ്ഥാപിച്ച ഡക്കാൻ എജ്യുക്കേഷൻ സൊസൈറ്റി യുടെ 
സ്ഥാപകരിൽപ്പെടാത്ത വ്യക്തി താഴെപ്പറയുന്നവരിൽ ആരാണ്
(A) ജി.ജി. അഗാർക്കർ  (B) ദീന ബന്ധുമിത്ര 
(C) ബാലഗംഗാധരതിലക് (D) മഹാദേവ ഗോവിന്ദ റാനഡെ 
Answer: (B)

7. ദേശീയ സമരകാലത്ത് "ഷോം പ്രകാശ് " എന്ന പത്രത്തിന് നേത്യത്വം നൽകിയ വ്യക്തി താഴെ പറയുന്നവരിൽ ആരാണ് 
(A) സുരേന്ദ്രനാഥ് ബാനർജി (B) ഫർദുർജി മർസ്ബാൻ 
(C) ശശി കുമാർ ഘോഷ് (D) ഈശ്വർ ചന്ദ്രവിദ്യാസാഗർ 
Answer: (D)

8. "കാരാട്ട് ഗോവിന്ദ മേനോൻ" പിൽക്കാലത്ത് എന്തു പേരിലാണ് പ്രസ്തനായത് 
(A) സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ (B) വാഗ് ടാനന്ദൻ 
(C) ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവ യോഗി (D) ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ 
Answer: (C)

9. കേരളത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന കാലാവസ്ഥാ താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ? 
(A) മൺസൂൺ കാലാവധ (B) ഉഷ്ണമേഖലാ കാലാവസ്ഥ 
(C) മിത ശീതോഷ്ണ കാലാവസ്ഥ (D) മെഡിറ്ററേനീയൻ കാലാവസ്ഥ 
Answer: (B)

10. ഞങ്ങളുടെ കൈകളാൽ ഞങ്ങളുടെ ആസാദ് ഷാഹി (സ്വതന്ത്ര ഭരണം) നശിപ്പിക്കുകയില്ലാ എന്ന് അനുയായികളെ കൊണ്ടു പ്രതിജ്ഞ എടുപ്പിച്ച ഒന്നാം സ്വാതന്ത്യസമരത്തിലെ വിപ്ലവകാരി ആരാണ്
( A ) താന്തിയ തോപ്പി  (B) ബീഗം ഹസ്രത്‌മഹൽ 
(C) നാനാസാഹിബ്  (D) ഡാൻസി റാണി 
Answer: (D)

11. കഴ്സൺ പ്രഭു ബംഗാൾ പ്രവിശ്യയെ രണ്ടുഭാഗങ്ങളായി വിഭജിച്ചവർഷം താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ എതാണ് ?
(A) 1905 ജൂലൈ 20  (B) 1905 ജൂലൈ 16
(C) 1905 ജൂലൈ 22  (D) 1905 ജൂലൈ 12
Answer: (A)

12. കോട്ടണോ പോളീസ് എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ നഗരം താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ?
(A) കൽക്കട്ട (B} ഫോർട്ട് ഗ്ലസ്റ്റർ
(C) മുംബൈ (D) ജയ്പ്പൂർ
Answer: (C)

13. "മലബാർ ഗോഖലെ" എന്ന പേരിലറിയപ്പെട്ട വ്യക്തി താഴെപ്പറയുന്നവരിൽ ആരാണ്
(A) രാമകൃഷ്ണപിള്ള  (B) മങ്കട കൃഷ്ണവർമ്മരാജ
(C) കെ.പി. ശങ്കരമേനോൻ (D) ജി.പി. പിള്ള
Answer: (B)

14. 1789 -ൽ തിരുവിതാംകൂർ ദിവാനായിരുന്ന രാജാ കേശവദാസൻ ഡച്ചുകാരിൽ നിന്നും വിലക്കു വാങ്ങിയ കോട്ട താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ?
(A) പാലക്കാട്ട് കോട്ട (B) വയനാട്, കോട്ട
(C) അഞ്ച് കോട്ട         (D) കൊടുങ്ങല്ലൂർ കോട്ട
Answer: (D)

15. ഹൂവർപുരസ്കാരം നേടിയ ആദ്യ ഏഷ്യക്കാരൻ താഴെപ്പറയുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആരാണ്
(A) എ.പി.ജെ. അബ്ദുൾകലാം (B) കെ.ആർ. നാരായണൻ
(C) പ്രതിഭാ പാട്ടീൽ  (D) പ്രണാബ് മുഖർജി
Answer: (A)

16. താഴെ പറയുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ ഡോളർ ഔദ്യോഗിക നാണയമാകാത്ത രാജ്യം ഏതാണ് ?
(A) ഹോങ്കോംഗ് (B) ന്യൂസിലാൻഡ്
(C) സ്വീഡൻ   (D) കാനഡ 
Answer: (C)

17, ചെറുകിട സംരംഭകർക്ക് ഈടില്ലാതെ വായ്പ നൽകുന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പദ്ധതി താഴേപറയുന്നതിൽ ഏതാണ്
(A ) ദീൻ ദയാൽ ഗ്രാമ ജ്യോതിയോജന (B) മുദ്രാ യോജന
([C) കൗശൻ വികാസ് യോജന (D) ഫസൽ ബീമ യോജന
Answer: (B)

18. റിയോ ഒളിമ്പിക്സ് 2016 - ൽ ആദ്യമായി സ്വർണം നേടിയ രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ പ്പെടാത്ത രാജ്യം താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ?
(A) ബഹറിൻ (B) ഫിജി
(C) ജോർദാൻ (D) മെക്സിക്കോ
Answer: (D)

19. PSLVC 35 റോക്കറ്റ് ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങളുടെ സാറ്റ് ലൈറ്റുകൾ ആണ് ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിച്ചത് ?
(A) അൾജീരിയ, കാനഡ, അമേരിക്ക (B) കാനഡ, അമേരിക്ക, റഷ്യ,
(C) അൾജീരിയ, അമേരിക്ക, ജർമ്മനി (D) അമേരിക്ക, റഷ്യ, ജർമ്മനി
Answer: (A)

20. പത്താം പഞ്ചവൽസരപദ്ധതിയിലൂടെ ലക്ഷ്യം വച്ച വളർച്ചാ നിരക്കും നേടിയെടുത്ത വളർച്ചാനിരക്കും താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ?
(A) 8.1%, 6.5% (B) 7.7%, 7.4 %
(C) 8.1%, 7.7% (D) 8.5%, 7.1%
Answer: (C)

21. അജന്താ ഗുഹകൾ ഏതു സംസ്ഥാനത്തിലാണ്
(A) മധ്യപ്രദേശ് (B) മഹാരാഷ്ട്ര
(C) ഉത്തർപ്രദേശ് (D) ബീഹാർ
Answer: (B)

22. ചേർച്ചയില്ലാത്തത് ഏത്
(A) ഭവഭൂതി - മുദ്രാരാക്ഷസം  (B) ഭരതമുനി = നാട്യശാസ്ത്രം
(C) ശക്തി ഭദ്രൻ - ആശ്ചര്യചൂഡാമണി (D) ഭാസൻ - സ്വപ്നവാസവദത്തം
Answer: (A)

23. ഇന്ത്യയിൽ 14 ബാങ്കുകളുടെ ദേശസാത്കരണം നടന്നത് : 
(A) 1959  (B) 1969 
(C) 1972  (D) 1975 
Answer: (B)

24. ലണ്ടനിൽ ക്രിക്കറ്റ് മത്സ൦ അതു ആരംഭിക്കുന്നത് 3 PM -ന് ആണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ അപ്പോൾ സമയം 
(A) 3 AM (B) 10.30 AM
(C) 7.30 PM (D) 8.30 PM
Answer: (D)

25, 1905-ൽ വക്കം അബ്ദുൾഖാദർ മൗലവിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിൽ ആരംഭിച്ച പ്രസിദ്ധീകരണ൦  
(A) മിതവാദി (B) അൽ അമീൻ
(C) സ്വദേശാഭിമാനി (D) കേരള ദർപ്പണം
Answer: (C)

26. ആനിബസന്റിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ 1916 - ൽ മലബാറിലെ ആദ്യ രാഷ്ട്രീയ സമ്മേളനം നടന്നത് 
(A) പാലക്കാട് (B) ഒറ്റപ്പാലം
(C) പയ്യന്നൂർ (D) കോഴിക്കോട്
Answer: (A)

27, കേരള സമൂഹ ചരിത്രത്തിലെ നാഴികക്കല്ലായ ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം പുറപ്പെടുവിച്ച വർഷം 
(A) 1924  (B) 1930 
(C) 1936  (D) 1941
Answer: (C)

28. UNESCO - യുടെ ആസ്ഥാനം : 
(A) ജനീവ (B) ന്യൂയോർക്ക്
(C) ഹേഗ്  (D) പാരീസ്
Answer: (D)

29. തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന രാജ്യസഭാംഗത്തിന്റെ കാലാവധി : 
(A) 3 വർഷം (B) 4 വർഷ൦
(C) 5 വർഷം  (D) 6 വർഷം
Answer: (D)

30. ഭൂമുഖത്ത് ഇന്നുള്ളതിൽ ഏറ്റവും പ്രാചീനമായ പർവതനിര ഇന്ത്യയിലാണ്, 70 കോടിയോളം വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പു രൂപം കൊണ്ട ഈ പർവത നിര:
(A) ആരവല്ലി (B) ഹിമാലയം
(C) വിന്ധ്യ (D) ശതപുര
Answer: (A)

31. അവസാനത്തെ മുഗൾ ചക്രവർത്തിയായ ബഹദൂർഷായെ ബ്രീട്ടീഷുകാർ അധികാരത്തിൽ നിന്നു പിടിച്ചിറക്കിയത് ഇവിടെനിന്നാണ്
(A) ആഗ്ര കോട്ട (B) ചെങ്കോട്ട
(C) ഹവാമഹൽ (D) ഖാസ് മഹൽ
Answer: (B)

32. ദക്ഷിണേന്ത്യൻ നദികളിൽ വലിപ്പത്തിലും നീളത്തിലും ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ളത് 
(A) തുംഗഭദ്ര  (B) കൃഷ്ണ
(C) ഗോദാവരി (D) കാവേരി
Answer: (C)

33. 1947 - ൽ തൃശൂരിൽ നടന്ന ഐക്യകേരള സമ്മേളനത്തിന്റെ അധ്യക്ഷൻ : 
(A) കേളപ്പൻ (B) കെ.പി.കേശവമേനോൻ
(C) പട്ടംതാണുപ്പിള്ള  (D) പട്ടാഭി സീതാരാമയ്യ 
Answer: (A)

34. ഭരണ ഘടനയുടെ 246 -ാം വകുപ്പനുസരിച്ച് കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റിൽ പെടുന്ന ഇന൦ 
(A) ക്രമസമാധാന൦  (B) തദ്ദേശസ്വയംഭരണം
(C) പൊതുജനാരോഗ്യം (D) വിദ്യാഭ്യാസം
Answer: (D)

35. ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യസമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 1917-ൽ നടന്നത്
(A) ഹോം റൂൾ പ്രസ്ഥാനം തുടങ്ങി (B) ചമ്പാരൻ സമരം  
(C) ചൗരിചൗരാ സംഭവം  (D) ഗാന്ധിജി INC പ്രസിഡന്റായി
Answer: (B)

36. കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നത് : 
(A) സി. അച്യുതമേനോൻ  (B) എ.കെ. ആന്റണി 
(C) കെ. കരുണാകരൻ  (D) ഇ.കെ. നായനാർ 
Answer: (D)

37. താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ആദ്യം നടന്നത്.
(A) ഈഴവ മെമ്മോറിയൽ (B) മലയാളി മെമ്മോറിയൽ
(C) നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം  (D) മലബാർ കലാപ൦  
Answer: (B)

38. അറബിക്കടലുമായി തീരം പങ്കിടാത്ത രാജ്യം.
(A) പാക്കിസ്ഥാൻ  (B)ശ്രീലങ്ക,
(C) അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ  (D) ഇറാൻ
 Answer: (C)

39. ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും കിഴക്കയറ്റത്തു സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാന൦  
(A) അരുണാചൽ പ്രദേശ്   (B) ആസാം
(C) നാഗാലാന്റ് (D) മിസോറാ൦
Answer: (A)

40. ഡോ.എ.പി.ജെ. അബ്ദുൾകലാം ഇന്ത്യയുടെ എത്രാമത്തെ പ്രസിഡന്റായിരുന്നു ?
(A) 9 (B) 10  (C) 11 (D) 12 
Answer: (C)

41. പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന മൂലകം ഏത്
(A) നൈട്രജൻ (B) ഹൈഡ്രജൻ
(C) ഓക്സിജൻ (D) ജലം 4
Answer: (B)

42. പാരമ്പര്യേതര ഊർജസ്രോതസ്സിന് ഉദാഹരണമാണ് 
(A) മണ്ണെണ്ണ (B) വിറക്
(C) ന്യൂക്ലിയർ എനർജി (D) ചാണക വരളീ
Answer: (X)

43, സൈലന്റ് വാലി ദോരീയാദ്യാനത്തിൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന മൃഗം: 
(A) കടുവ  (B) കരിങ്കുരങ്ങ്
(C) വരയാട്  (D) സിംഹവാലൻ കുരങ്ങ്
Answer: (D)

44. ദ്വീതീയവർണ്ണമാണ് ----------------
(A) പച്ച  (B) മഞ്ഞ (C) നീല (D) ചുവപ്പ്
Answer: (B)

45. മനുഷ്യനേത്രത്തിന്റെ വീക്ഷണ സ്ഥിരത : 
(A) $\frac{1}{16}$ സെ (B) $\frac{16}{1}$ സെ
(C) $\frac{1}{15}$ സെ (D) $\frac{1}{20}$ സെ
Answer: (A)

46. ബോക്സൈറ്റ് ---------------- ന്റെ അയിരാണ്. 
(A) ഇരുമ്പ് (B) കോപ്പർ
(C) സിങ്ക്  (D} അലുമിനിയം
Answer: (D)

47. വാഹനങ്ങളിൽ റിയർവ്യൂ ദർപ്പണങ്ങളായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് : 
(A) കോൺവെക്സ് ദർപ്പണം  (B) കോൺകേവ് ദർപ്പണം
(C) കോൺവെക്സ് ലെൻസ് (D) കോൺകേവ് ലെൻസ് 
Answer: (A)

48. കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏത്
(A) മലബാറി (B) വെട്ടൂർ
(C) ചെറുവള്ളി (D) സുനന്ദിനി
Answer: (A)

49. ജലത്തിന് pH മൂല്യം --------------------- ആണ്.
(A) 9  (B) 8 (C) 7  (D) 6
Answer: (C)

50. പുനസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് 
(A) എൽ.പി.ജി. (B) ബയോഗ്യാസ്
(C) സി.എൻ.ജി (D) എൽ.എൻ.ജി
Answer: (B)

51. കീടനാശിനികളിലെ മഞ്ഞ ത്രികോണം ---------------- ത്തെ സൂചിപ്പിയ്ക്കുന്നു. 
(A) നേരിയ വിഷാ൦ശം   (B) സാധാരണ വിഷാ൦ശം
(C) കൂടീയ വിഷാ൦ശം  (D) മാരക വിഷാ൦ശം
Answer: (C)

52. പഴങ്ങൾ പഴുക്കാനായി പുകയിടുമ്പോൾ പുകയിലെ ഏതു ഘടകമാണ് പഴുക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് ?
(A) എഥിലീൻ (B) എഥിഫോൺ
(C) അഡിനിൻ (D) ഈഥയിൻ
Answer: (A)

53. ചന്ദ്രന് ഭൂമിയെ ഒരു പ്രാവശ്യം ചുറ്റാൻ ആവശ്യമായ സമയം 
(A) 26 ദിവസം (B) 25 ദിവസം
(C) 27 ദിവസം (D) 21 ദിവസം
Answer: (C)

54. ശരീരകോശങ്ങൾക്ക് കേടുണ്ടാകാതെ രോഗാണുക്കളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഔഷധങ്ങളാണ് 
(A) ആന്റിബയോട്ടിക്കുകൾ (B) ആന്റിസെപ്റ്റിക്കുകൾ
(C) അനാൽജസിനുകൾ (D) അന്റാസിഡുകൾ
Answer: (B)

55. താഴെ പറയുന്നവയിൽ കൊതുകുജന്യമല്ലാത്തത് ഏത്
(A) മലമ്പനി (B) മന്ത്
(C) ടൈഫോയിഡ് (D) ഡെങ്കിപനി
Answer: (C)

56. നീറ്റുകക്കയുടെ രാസനാമം എന്ത്
(A) കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് (B) കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് 
(C) കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ്  (D) കാൽസ്യം ബൈകാർബണേറ്റ്
Answer: (C)

57. രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഇടപെടുകയും സ്വയം രാസമാറ്റത്തിന് വിധേയമാകാതെ രാസ പ്രവർത്തന വേഗതയിൽ മാറ്റമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പദാർഥങ്ങളാണ്
(A) ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ  (B) ഉൾപ്രേരകങ്ങൾ
(C) അഭികാരകങ്ങൾ  (D) പ്രേരകങ്ങൾ
Answer: (B)

58, നാഡീ വ്യവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാന ഘടകമാണ് 
(A) നെഫ്രോൺ (B) ന്യൂട്രോൺ
(C) ന്യൂറോൺ  (D) ഗാ൦ഗ്ലിയോൺ 
Answer: (C)

59. ഗാഢത കൂടിയ ഭാഗത്തു നിന്നും ഗാഢ കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്കുള്ള തന്മാത്രകളുടെ വ്യാപനമാണ്
(A) അന്തർവ്യാപന൦ (B) വ്യതിവ്യാപനം
(C) ആപാനം  (D) അധിശോഷണം
Answer: (A)

60. മത്സ്യം അഴുകാതിരിക്കാൻ വ്യാപകമായി ഐസിൽ ചേർക്കുന്ന വിഷവസ്തുവാണ് 
(A) സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് (B) പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് 
(C) അസിറ്റിക് ആസിഡ്   (D) ഫോർമാൽഡിഹൈഡ് 
Answer: (D)
 'X' denotes deletion

* ഈ ചോദ്യപേപ്പറിന്റെ Pdf ഡൗൺ ലോഡ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്കുക.

* ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ചോദ്യോത്തരങ്ങള്‍ക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്കുക

YouTube Video Channel - Click here
PSC Solved Question Papers ---> Click here 
PSC TODAY's EXAM RESULTS ---> Click here
PSC EXAM PROGRAMME -> Click here
CURRENT AFFAIRS QUESTIONS (Malayalam) -> Click here
CURRENT AFFAIRS QUESTIONS (English) -> Click here
PSC Degree Level Questions & Answers - Click here
PSC 10th, +2 Level Questions & Answers - Click here
PSC SHORTLISTS -> Click here
PSC RANK LISTS -> Click here
NEW JOBS & VACANCY -> Click here
TEACHING APTITUDE TEST (K-TET, C-TET,, etc.) ---> Click here
* SCERT KERALA TEXTBOOKS – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* SCERT TEXTBOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here