PSC PREVIOUS (SOLVED) QUESTIONS IN MALAYALAM 2018 - Question Paper 21
ATTENDER GR-II-LIGHT KEEPER-SIGNALLER-CLERICAL ATTENDER-FEMALE ASSISTANT PRISON OFFICER-LAB ATTENDER- HOMOEOPATHY-PORT-VARIOUS-PRISON
109/2018-M
Exam Date: 10/11/2018
Total Marks : 100 Marks
Time: 1 hour and 15 minutes

1. കേരളത്തിലെ അശോക ചക്രവർത്തി എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജാവ് ആര്?
(A) (ധർമ്മരാജ (B) മാർത്താണ്ഡവർമ്മ
(C) വരഗുണൻ (D) രവി കേരളവർമ്മൻ
ഉത്തരം: (C)

2. തൂതപ്പുഴ ഏതു നദിയുടെ പോഷകനദിയാണ്?
(A) പെരിയാർ (B) ഭാരതപ്പുഴ
(C) പമ്പ  (D) ഭവാനി
ഉത്തരം: (B)

3. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സ്വകാര്യ ബാങ്ക് ഏത്?
[A] ഇന്റർനാഷണൽ ബാങ്ക്  (B) ചാർട്ടേഡ് ബാങ്ക്
(C) നെടുങ്ങാടി ബാങ്ക്  (D) ഇംപീരിയൽ ബാങ്ക്
ഉത്തരം: (C)

4. ഭൂപരിഷ്ക്കരണ നിയമം നടപ്പാക്കിയ കേരളാ മുഖ്യമന്ത്രി
(A) സി. അച്യത മേനോൻ  (B) പട്ടം താണുപിള്ള
(C) ' ഇം.എം.എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാട് (D) ആർ. ശങ്കർ
ഉത്തരം: (A)

5. . മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വ്യാകരണ ഗ്രന്ഥം തയ്യാറാക്കിയതാര്?
(A) അർണോസ് പാതിരി (B) ബെഞ്ചമിൻ ബെയ് ലി
(C) ഹെർമ്മൻ ഗുണ്ടർട്ട്  (D) ഡോ. ആഞ്ചലോസ് ഫ്രാൻസിസ്
ഉത്തരം: (D)

6. തിരുവിതാംകൂർ കർഷകരുടെ മാഗ്നാകാർട്ട എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന പ്രഖ്യാപനം ഏത്?
(A) അടിമ വ്യാപാര നിരോധനം  (B) പണ്ടാരപാട്ട വിളംബരം
(C) ജന്മി കുടിയാൻ നിയമം (D) ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരം
ഉത്തരം: (B)

7. ശ്രീനാരായണഗുരു ചട്ടമ്പിസ്വാമികളെ പ്രകീർത്തിച്ച് എഴുതിയ കൃതി ഏത്?
(A) ദൈവദശകം (B) നിർവൃതിപഞ്ചകം
( C) ദർശനമാല  (D) നവമഞ്ജരി
ഉത്തരം: (D)

8. കീഴരിയൂർ ബോംബ് കേസ് ഏതു സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
(A) ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യാ സമരം (B) മലബാർ ലഹള
(C) മട്ടന്നൂർ കലാപം  (D) ഉപ്പു സത്യാഗ്രഹം
ഉത്തരം: (A)

9. വിമോചന സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായി അങ്കമാലി മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ ജീവശിഖാ ജാഥ നയിച്ചതാര്?
(A) മന്നത്തു പത്മനാഭൻ  (B) വി.ടി. ഭട്ടതിരിപ്പാട്
(C) കെ.പി. കേശവ മേനോൻ  (D) സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ
ഉത്തരം: (A)

10, ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം നടന്ന വർഷം ഏത്?
(A) 1771 (C) 1712
(B) 1721 (D) 1717
ഉത്തരം: (B)

11. ഹിമാനികളുടെ പ്രവർത്തനഫലമായി പർവ്വതഭാഗങ്ങൾക്ക് തേയ്മാനം സംഭവിച്ചുണ്ടാകുന്നവയാണ്
(A) ബർക്കനുകൾ  (B) എറേറ്റുകൾ
 (C) സിർക്കുകൾ  (D) ഹോണുകൾ
ഉത്തരം: (C)

12. റൂർക്കേല സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് എത് രാജ്യത്തിന്റെ സാങ്കേതിക സഹായത്തോടെയാണ് സ്ഥാപിതമായത്?
(A) റഷ്യ  (B) ജർമ്മനി
(C) ഫ്രാൻസ്  (D) ഇംഗ്ലണ്ട്
ഉത്തരം: (B)

13. നാദിയ മുതൽ ധുബ്രി വരെയുള്ള ദേശീയ ജലപാത ഏതു നദിയിലാണ്?
(A) ബ്രഹ്മപുത്ര  (B) ഗോദാവരി
(C) ഗംഗ  (D) കൃഷ്
ഉത്തരം: (A)

14. ഇന്ത്യയിലെ ഏക അഗ്നിപർവ്വതം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതെവിടെ?
(A) നിക്കോബാർ ദ്വീപ്  (B) ബാരൻ ദ്വീപ്
(C) ലക്ഷദ്വീപ് (D) പോർട്ട് ബ്ലയർ
ഉത്തരം: (B)

15. കാക്രപാറ ആണവ നിലയം ഏതു സംസ്ഥാനത്താണ്?
(A) മഹാരാഷ്ട  (B) ഗുജറാത്ത്
(C) രാജസ്ഥാൻ (D) ഉത്തർപ്രദേശ്
ഉത്തരം: (B)

16. തേഭാഗ സമരം നടന്നതെവിടെ?
(A) ആന്ധാപ്രദേശ്  (B) ബോംബെ
(C) ബംഗാൾ  (D) ഡൽഹി
ഉത്തരം: (C)

17. 1857-ലെ വിപ്ലവത്തിന് ലഖ്നൗവിൽ നേതൃത്വം നൽകിയതാര്?
(A) മൗലവി അഹമ്മദുള്ള  (B) നാനാ സാഹിബ്
(C) ബീഗം എസത്ത് മഹൽ  (D) റാണി ലക്ഷ്മി ഭായ്
ഉത്തരം: (C)

18. ഹിന്ദു മുസ്ലീം ഐക്യത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ നാഴികക്കല്ല് എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന സന്ധി ഏത്?
(A) ലഖ്നൗ സന്ധി  (B) കാൺപൂർ സന്ധി
(C) മുസഫർപൂർ സന്ധി  (D) ഇവയൊന്നുമല്ല
ഉത്തരം: (A)

19. ഇന്ത്യൻ വിദേശനയത്തിന്റെ മുഖ്യശില്പി ആര്?
(A) മഹാത്മാഗാന്ധി (C) ബി.ആർ. അംബേദ്ക്കർ
(B) ജവഹർലാൽ നെഹ് (D) ഡോ. രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ്
ഉത്തരം: (B)

20. ലയനക്കാർ തയ്യാറാക്കാൻ സർദാർ പട്ടേലിനൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ചതാര്?
(A) ഡോ. വി.കെ. കൃഷ്ണ മേനോൻ (B) കെ.എം. പണിക്കർ
(C) ബി.ആർ. അംബേദ്ക്കർ  (D) വി.പി. മേനോൻ
ഉത്തരം: (D)

21. നീതി ആയോഗ് നിലവിൽ വന്നതെന്ന്?
(A) 2014 ജനുവരി 1, (C) 2015 മേയ് 1
(B) 2015 ജനുവരി 1 (D) 2014 മേയ് 1
ഉത്തരം: (B)

22. ഭാരതീയ റിസർവ്വ് ബാങ്കിന്റെ ധർമ്മമല്ലാത്തത് ഏത്?
(A) നോട്ട് അച്ചടിച്ചിറക്കൽ (C) ബാങ്കുകളുടെ ബാങ്ക്
(B) നിക്ഷേപം സ്വീകരിക്കൽ (D) വായ നിയന്ത്രിക്കൽ
ഉത്തരം: (B)

23. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന വകുപ്പ് ഏത്?
(A) 40  (B) 24.
(C) 44  (D) 14
ഉത്തരം: (C)

24. മൈക്രോ ഫിനാൻസിന് ഒരുദാഹാരണാം ഏത്?
(A) LIC (C) UTI
(B) KSFE  (D) കുടുംബശ്രി
ഉത്തരം: (D)

25. 12-ാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം എന്ത്?
(A) സുസ്ഥിര വികസനം (B) മാനവശേഷി വികസനം
(C) ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനം (D) എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങളുടേയും സമഗ്ര വികസനം
ഉത്തരം: (A)

26. ഏതു സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് വിവരാവകാശ നിയമ നിർമ്മാണത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്?
(A) അഖിലേന്ത്യാ കിസാൻ സമിതി (B) മസ്ദൂർ കിസാൻ ശക്തി സംഘാതൻ
(C) അഖിലേന്ത്യാ മസ്കർ ശക്തി സംഘാതൻ (D) അഖിലേന്ത്യാ ട്രേഡ് യൂണിയൻ
ഉത്തരം: (B)

27. ബാലാവകാശങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച അഖിലേന്ത്യാ പ്രഖ്യാപനം വന്നതെപ്പോൾ?
(A) 1993  (B) 1949
(C) 1959  (D) 1989
ഉത്തരം: (X)

28. സ്ത്രീകളുടെ ഉന്നമനത്തിനായി 1979 ഡിസംബർ 18 ന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ അംഗീകരിച്ച ഉടമ്പടി ഏത് ?
(A) സ്ത്രീസുരക്ഷ  (B) സ്ത്രീശാക്തീകരണം
 (C) സ്ത്രീവിവേചന നിവാരണ നടപടി (D) വനിതാ പ്രാതിനിധ്യം
ഉത്തരം: (C)

29. 2003-ലെ 89-ാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയുടെ പ്രസക്തി എന്ത്?
(A) പഞ്ചായത്തീരാജ് ഭരണസംവിധാനം
(B) പട്ടിക വർഗ്ഗക്കാർക്കുവേണ്ടി പ്രത്യേക ദേശീയ കമ്മീഷൻ രൂപീകരിച്ചു
(C) വിദ്യാഭ്യാസം മൗലികാവകാശമാക്കി
(D) കുറുമാറ്റ നിരോധന നിയമം
ഉത്തരം: (B)

30. മുദ്രാ ബാങ്കിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ത്?
(A) ചെറുകിട വായ്പ നൽകൽ (C) വനിതാശാക്തീകരണം
(B) ഭവന നിർമ്മാണം (D) കൂടുതൽ പലിശ നൽകൽ
 ഉത്തരം: (A)

31, റോബോട്ടിന് പൗരത്വം അനുവദിച്ച ആദ്യ രാജ്യം .
(A) ഇറ്റലി   (B) സൗദി അറേബ്യ
(C) കുവൈറ്റ് (D) ഖത്തർ
ഉത്തരം: (B)

32. 2018-ലെ ദാദാ സാഹിബ് ഫാൽക്കെ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചതാർക്ക്?
(A) വിനോദ് ഖന്ന  (B) രാജേഷ് ഖന്ന
(C) ധർമ്മേന്ദ്ര (D) അമിതാഭ് ബച്ചൻ
ഉത്തരം: (X)

33. ഇന്ത്യയിൽ ജി.എസ്.ടി. നിലവിൽ വന്നതെന്ന്?
(A) 2017 ജൂലൈ 1 (B) 2017 നവംബർ 1
(C) 2017 ജനുവരി 1  (D) 2017 മാർച്ച് 1
ഉത്തരം: (A)

34. 2018-ലെ ഒ.എൻ.വി. സാഹിത്യപുരസ്കാരം നേടിയതാര്?
(A) ഡോ. എം. ലീലാവതി  (B) എം.ടി. വാസുദേവൻ നായർ
(C) യു.കെ. കുമാരൻ  (D) സുഗതകുമാരി
ഉത്തരം: (B)

35. രാജ്യാന്തര പ്രകാശ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നതെന്ന്
(A) മേയ് 6 (B) മേയ് 16
(C) ഏപ്രിൽ 6  (D) ഏപ്രിൽ 16
ഉത്തരം: (B)

36. ഇപ്പോഴത്തെ സുപ്രീംകോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റീസ്
(A) ആർ.എം. ലോധ (B) ദീപക് മിശ്ര,
(C) എച്ച്. എൽ. ദത്ത്  (D) റ്റി.എസ്. താക്കൂർ
ഉത്തരം: (X)

37. 2018 ഫിഫ വേൾഡ് കപ്പ് ഫുട്ബോൾ മത്സരം നടന്ന രാജ്യം ഏത് ?
(A) ബ്രസീൽ  (B) ആസ്ട്രേലിയ
(C) റഷ്യ  (D) അമേരിക്ക
ഉത്തരം: (C)

38. ഇപ്പോഴത്തെ യു.എൻ. സെക്രട്ടറി ജനറൽ
(A) ബാൻ കി മൂൺ (B) കോഫി അന്നൻ
(C) ബുട്രോസ് ബുട്ടോസ് ഖാലി   (D) അന്റോണിയോ ഗുട്ടറസ്
ഉത്തരം: (D)

39. ഹെൽമറ്റ് ധരിക്കാതെ ഇരുചക്രവാഹനക്കാർക്ക് പെട്രോളില്ല എന്ന നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വരുത്തിയ സംസ്ഥാനം ഏത്?
(A) ആസ്സാം  (B) പശ്ചിമബംഗാൾ
(C) സാപ്രദേശ്  (D) ഒറീസ്സ
ഉത്തരം: (C)

40. ഇന്ത്യയിൽ വ്യക്തിത്വ പദവി ലഭിച്ച നദി ഏത്?
(A) ബ്രഹ്മപുത (B) യമുന
(C) കാവേരി  (D) മഹാനദി
ഉത്തരം: (B)

41. ഇപ്പോഴത്തെ തെലുങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി ആര്?
(A) കെ. ചന്ദ്രശേഖര റാവു (B) കുമാരസ്വാമി
(C) മഹമ്മദ് അലി   (D) ആർ. വെങ്കിടേശ്വര റാവു
ഉത്തരം: (A)

42. കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യം, പോഷകാഹാരം, വിദ്യാഭ്യാസം എന്നീ രംഗങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന യു.എൻ. സംഘടന
(A) യൂണിസെഫ്  (B) WHO
(C) WTO  (D) യുനസ്കോ
ഉത്തരം: (A)

43. റബ്ബറിനുണ്ടാകുന്ന വിലയിടിവ് ഏറ്റവുമധികം ബാധിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം :
(A) തമിഴ്നാട്  (B) കേരളം
(C) ആസ്സാം (D) ആന്ധാപ്രദേശ്
ഉത്തരം: (B)

44. IT നിയമം ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പാക്കിയ വർഷം :
(A) 2000 (B) 1999
(C) 2005  (D) 2003
ഉത്തരം: (A)

45. IRNSS എന്നത്
(A) ഒരു നാവിഗേഷൻ ഉപഗ്രഹം  (B) ചൊവ്വാ ദൗത്യം
(C) ബഹിരാകാശ ദൗത്യം  (D) ജിയോ സ്റ്റേഷനറി ഉപഗ്രഹം
ഉത്തരം: (A)

46. കേന്ദ്ര നെല്ലു ഗവേഷണ കേന്ദ്രം എവിടെ?
(A) ബാംഗ്ലൂർ (B) കട്ടക്ക്
(C) കോയമ്പത്തൂർ  (D) കൊൽക്കത്ത
ഉത്തരം: (B)

47. ഭാവിയുടെ ലോഹം എന്നറിയപ്പെടുന്നതേത്?
(A) മഗ്നീഷ്യം (B) ഇറിഡിയം
(C) ടൈറ്റാനിയം (D) ഗാലിയം
ഉത്തരം: (C)

48. യുദ്ധഭീഷണി നേരിടുന്ന സിറിയ ഏതു വൻകരയിലാണ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്?
(A) യൂറോപ്പ്  (B) അമേരിക്ക
(C) ഏഷ്യ (D) ആസ്ട്രേലിയ
ഉത്തരം: (C)

49. ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന മലാല ദിനമായി ആചരിച്ച ദിവസം ഏത്?
(A) 2013 ജൂൺ 12  (B) 2013 ആഗസ്റ്റ് 8
(C) 2013 ജൂലൈ 10  (D) 2013 ജൂ ലൈ 12
ഉത്തരം: (D)

50. സൂര്യപ്രകാശത്തിലെ ഏതു കിരണങ്ങളാണ് സോളാർ കുക്കർ ചൂടാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത്?
(A) അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മി  (B) ഇൻഫ്രാറെഡ് രശ്മി
(C) ധവള പ്രകാശം  (D) സൂര്യപ്രകാശത്തിലെ നീലനിറം
ഉത്തരം: (B)

51. ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ISRO ചെയർമാൻ ആയിരുന്നതാര്?
(A) എം. ജി.കെ. മേനോൻ  (B) വിക്രം സാരാഭായ്
(C) സതീഷ് ധവാൻ  (D) ഡോ. എം.എസ്. കിരൺ കുമാർ
ഉത്തരം: (C)

52. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ പാരമ്പര്യേതര ഊർജ്ജസാതസ്സ് ഏത്?
(A) കൽക്കരി (B) സൗരോർജ്ജം
(C) പെട്രോളിയം  (D) ഇവയൊന്നുമല്ല.
ഉത്തരം: (B)

53. ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റോബോട്ടുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന രാജ്യം ഏത്?
(A) ചൈന്   (B) ജപ്പാൻ
(C) റഷ്യ  (D) അമേരിക്ക
ഉത്തരം: (B)

54. ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ചാന്ദ്രപര്യവേഷണ ദൗത്യമായ ചന്ദ്രയാൻ 1 വീക്ഷേപിച്ചത് എന്ന്?
(A) 2008 നവംബർ 1  (B) 2008 നവംബർ 12
(C) 2008 ഒക്ടോബർ 22 (D) 2008 ഒക്ടോബർ 201
ഉത്തരം: (C)

55. ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് സയന്റിഫിക് ആന്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിസർച്ചിന്റെ പ്രസിഡന്റാര്?
(A) രാഷ്ടപതി  (B) പ്രധാനമന്ത്രി
(C) ഉപരാഷ്ട്രപതി  (D) ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വകുപ്പ് മന്ത്രി
ഉത്തരം: (B)

56. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സൗരോർജ പ്ലാന്റ് ഏത് ?
 (A) സൊണോരൻ മരുഭൂമി  (B) കലഹാരി മരുഭൂമി
(C) സഹാറ മരുഭൂമി  (D) മൊജാവ് മരുഭൂമി -
ഉത്തരം: (D)

57. സുവർണ്ണ ചതുഷ്‌കോണ സൂപ്പർ ഹൈവേയുടെ ചുമതല നിർവ്വഹിക്കുന്നത്
(A) സംസ്ഥാന ഹൈവേ അതോറിറ്റി (B) സംസ്ഥാന ഗവണ്മെന്റ്
(C) നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റി (D) കേന്ദ്ര ഗവണ്മെന്റ്
ഉത്തരം: (C)

58. ഉത്തരേന്ത്യൻ സമതലത്തിൽ മേയ് ജൂൺ മാസങ്ങളിൽ വീശുന്ന വരണ്ട ഉഷ്ണക്കാറ്റാണ്
(A) മാംഗാഷവർ  (B) കാൽബൈശാഖി
 (C) ലു   (D) ചിനൂക്ക്
ഉത്തരം: (C)

59. കാവേരി നദീജലതർക്കം ഏതൊക്കെ സംസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിലാണ്
(A) കേരളം-തമിഴ്നാട്  (B) ഉത്തർപ്രദേശ്-മദ്ധ്യപ്രദേശ്
(C) കർണ്ണാടക-തമിഴ്നാട്  (D) കേരളം-കർണ്ണാടക
ഉത്തരം: (C)

60. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഖാരിഫ് വിള ഏത്?
(A) ഗോതമ്പ്  (C) ചോളം
(B) കടുക് (D) പയറു വർഗ്ഗങ്ങൾ
ഉത്തരം: (C)
 ' X ' denotes deletion
ഈ ചോദ്യപേപ്പറിന്റെ Pdf ഡൗൺ ലോഡ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്കുക.
<Next Question Paper><01,......, 11121314151617181920, 21>


YouTube Video Channel - Click here
PSC Solved Question Papers ---> Click here 
PSC TODAY's EXAM RESULTS ---> Click here
PSC EXAM PROGRAMME -> Click here
CURRENT AFFAIRS QUESTIONS (Malayalam) -> Click here
CURRENT AFFAIRS QUESTIONS (English) -> Click here
PSC Degree Level Questions & Answers - Click here
PSC 10th, +2 Level Questions & Answers - Click here
PSC SHORTLISTS -> Click here
PSC RANK LISTS -> Click here
NEW JOBS & VACANCY -> Click here
TEACHING APTITUDE TEST (K-TET, C-TET,, etc.) ---> Click here
* SCERT KERALA TEXTBOOKS – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* SCERT TEXTBOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here