പി.എസ്.സി . പരീക്ഷകളിലെ മലയാളം ; ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ: Chapter -4 

301. കാട്ടാളത്തം എന്ന പദം ഏത് വിഭാഗം?
(A) തദ്ധിതം
(B) ഭേദകം
(C) കൃത്ത്
(D) സമുച്ചയം
Answer: (A)

302. 'പ്രരോദനം' എന്ന വിലാപകാവ്യം എഴുതിയതാര്?
(A) വള്ളത്തോൾ 
(B) ഒ.എൻ.വി
(C) കുമാരനാശാൻ
(D) ഉള്ളൂർ 
Answer: (C)

303. മനസാസ്മരാമി ആരുടെ ആത്മകഥ ആണ്?
(A) എം കെ സാനു
(B) എസ് ഗുപ്തൻ നായർ
(C) അക്കിത്തം
(D) ഓ എൻ വി കുറുപ്പ്
Answer: (B)

304. ശബ്ദ സുന്ദരൻ എന്നറിയപെട്ട കവി ആരാണ് ?
(A) കുമാരനാശാൻ
(B) വള്ളത്തോൾ
(C) ഉള്ളൂർ 
(D) ചെറുശ്ശേരി
Answer: (B)

305. ശാരദ എന്ന അപൂർണ നോവൽ പൂർണമാക്കിയതിലൂടെ പ്രസിദ്ധനായ എഴുത്തുകാരൻ ആര്?
(A) വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ 
(B) എൻ‍.എൻ.‍ കക്കാട്
(C) സി. അന്തപ്പായി
(D) കെ. സുരേന്ദ്രൻ 
Answer: (C)

306. മലയാളഭാഷയില്‍ ആദ്യം അച്ചടിച്ച പുസ്തകം?
സംക്ഷേപ വേദാര്‍ത്ഥം(1772)

307. മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ യാത്രാവിവരണഗ്രന്ഥം?
വര്‍ത്തമാനപുസ്തകം(1785--പാറേമാക്കല്‍ തോമ കത്തനാര്‍.)

308. മലയാളത്തിലെ ആദ്യ നിഘണ്ടു?
ഡിക്ഷ്ണേറിയം മലബാറിക്കം(1746)

309. മലയാളത്തിലെ ആദ്യ സാഹിത്യമാസിക?
വിദ്യാവിലാസിനി(1881)

310. മലയാളത്തിലെ ആദ്യ ചരിത്രാഖ്യായിക?
മാര്‍ത്താണ്ടവര്‍മ്മ(1891-സി വി രാമന്‍പിള്ള

311. പൂര്‍ണ്ണമായി കവിതയില്‍ പ്രസ്സിദ്ധീകരിച്ച ആദ്യത്തെ മലയാള മാസിക?
കവന കൌമുദി

312. മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വിദ്യാഭാസ മാസിക?
ഉപാദ്ധ്യായന്‍(1897-സി കൃഷ്ണപിള്ള)

313. മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ലക്ഷണമൊത്ത മഹാകാവ്യം?
രാമചന്ദ്ര വിലാസം(അഴകത്ത് പദ്മനാഭ കുറുപ്പ്)

314. മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സന്ദേശകാവ്യം?
മയൂരസന്ദേശം(കേരളവര്‍മ വലിയ കോയി തമ്പുരാന്‍)

315. മലയാളത്തിലെ ആദ്യ വിദ്യാലയ മാസിക?
വിദ്യാസംഗ്രഹം(1864-സിഎംഎസ്  കോളേജ്,കോട്ടയം)

316. മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഏകാഭാഷാ നിഘണ്ടു?
ശബ്ദതാരാവലി(1923-ശ്രീകണ്ടേശ്വരം പദ്മനാഭപിള്ള)

317. മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സര്‍വകലാശാല?
തിരുവിതാംകൂര്‍ സര്‍വകലാശാല(1937.നവംബര്‍)

318. പച്ചമലയാള പ്രസ്ഥാനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച കൃതി?
നല്ല ഭാഷ(1891-കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍ കുഞ്ഞിക്കുട്ടന്‍ തമ്പുരാന്‍)

319. മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വിലാപ കാവ്യം?
ഒരു വിലാപം(1902-വി സി ബാലകൃഷ്ണ പണിക്കര്‍)

320. സിനിമയാക്കിയ ആദ്യ മലയാള നോവല്‍?
മാര്‍ത്താണ്ഡവര്‍മ്മ

321. പ്രാചീന കേരളീയ ജ്യോതിഷഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പേരെന്ത്?
കേരളനിര്‍ണ്ണയം (വരരുചി)

322. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പത്രത്തിന്റെ(രാജ്യസമാചാരം) പ്രസാധകന്‍?
ഹെര്‍മന്‍ ഗുണ്ടര്‍ട്ട്

323. ഭാരതപര്യടനം എന്ന പ്രശസ്ത നിരൂപണഗ്രന്ഥത്തിന്റെ കര്‍ത്താവ്‌?
കുട്ടിക്കൃഷ്ണമാരാര്‍

324. ഇന്ത്യന്‍ ഭാഷകളിലെ ഏറ്റവും വലിയ നോവല്‍ ഏത്?
അവകാശികള്‍(വിലാസിനി)

325. നളചരിതം ആട്ടക്കഥയുടെ കര്‍ത്താവ്?
ഉണ്ണായി വാര്യര്‍

326. ആദ്യത്തെ എഴുത്തച്ഛന്‍ പുരസ്കാരജേതാവ്?
ശൂരനാട് കുഞ്ഞന്‍പിള്ള

327. തപാല്‍ സ്റ്റാമ്പില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ മലയാളകവി?
കുമാരനാശാന്‍

328. മലയാളം ആദ്യമായി അച്ചടിച്ച 'ഹോര്‍ത്തൂസ് മലബാറിക്കസ്' എന്ന പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് എവിടെ നിന്ന്?
ആംസ്റ്റര്‍ഡാം

329. ചങ്ങമ്പുഴ-യുടെ ആത്മകഥയുടെ പേര്?
തുടിക്കുന്ന താളുകള്‍

330. 'വിശുദ്ധിയുടെ കവിത' എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ആരുടെ കവിതകളെയാണ്?
ബാലാമണിയമ്മയുടെ

331. 'ജീവിതപ്പാത' ആരുടെ ആത്മകഥയാണ്?
ചെറുകാട്

332. ഇ.എം.എസ്സിന്റെ ആത്മകഥയുടെ പേര്?
ആത്മകഥ

333. 'കേരള വാല്‍മീകി' എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര്?
വള്ളത്തോള്‍

334. ആരുടെ തൂലികാനാമമാണ്  'ശ്രീ'?
വൈലോപ്പിള്ളി ശ്രീധരമേനോന്‍

335. എസ്.കെ.പൊറ്റക്കാടിന്റെ ശരിയായ പേര്?
ശങ്കരന്‍കുട്ടി

336. 'കൊഴിഞ്ഞ ഇലകള്‍' ആരുടെ ആത്മകഥയാണ്?
ജോസഫ്‌ മുണ്ടശ്ശേരി

337. 'കേരളപഴമ' രചിച്ചത്?
ഹെര്‍മന്‍ ഗുണ്ടര്‍ട്ട്

338. 'കേരളോല്‍പത്തി'-യുടെ കര്‍ത്താവ്‌?
ഹെര്‍മന്‍ ഗുണ്ടര്‍ട്ട്

339. മാധവിക്കുട്ടിയുടെ ആത്മകഥ?
എന്റെ കഥ

340. വൈക്കം മുഹമ്മദ്‌ ബഷീര്‍ തിരക്കഥ എഴുതിയ ഏക സിനിമ?
ഭാര്‍ഗവീനിലയം

341. മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സ്വതന്ത്രനാടകം?
കല്യാണി നാടകം

342. ഉള്ളൂര്‍ രചിച്ച മഹാകാവ്യം?
ഉമാകേരളം

343. മഹാകാവ്യമെഴുതാതെ മഹാകവിപട്ടം നേടിയ കവി?
കുമാരനാശാന്‍

344. മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ജനകീയ കവി?
കുഞ്ചന്‍ നമ്പ്യാര്‍

345. 'ത്രിലോകസഞ്ചാരി' എന്നറിയപ്പെട്ട മലയാള സാഹിത്യകാരന്‍?
ഇ.വി.കൃഷ്ണപിള്ള

346. 'ഋതുക്കളുടെ കവി' എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ആര്?
ചെറുശ്ശേരി

347. ചങ്ങമ്പുഴ എഴുതിയ ഒരേ ഒരു നോവല്‍?
കളിത്തോഴി

348. വള്ളത്തോള്‍ രചിച്ച മഹാകാവ്യം?
ചിത്രയോഗം

349. മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ശാസ്ത്രപുസ്തകം?
യോഗ് മിത്രം

350. കേരള തുളസീദാസന്‍ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?
വെണ്ണിക്കുളം ഗോപാലക്കുറുപ്പ്

351. കുഞ്ചന്‍ നമ്പ്യാര്‍ രചിച്ച ആദ്യത്തെ തുള്ളല്‍ കൃതി ?
കല്യാണസൌഗന്ധികം

352. കേരളത്തിലെ ഹെമിംഗ് വേ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?
എം ടി  വാസുദേവന്‍‌ നായര്‍

353. സാഹിത്യപഞ്ചാനനന്‍ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര്?
പി.കെ.നാരായണപിള്ള

354. 'എന്റെ നാടുകടത്തല്‍' ആരുടെ ആത്മകഥയാണ്?
സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ള

355. പ്രഥമ വയലാര്‍ അവാര്‍ഡ്‌ നേടിയ കൃതി?
അഗ്നിസാക്ഷി(ലളിതാംബിക അന്തര്‍ജ്ജനം)

356. കെ.എല്‍.മോഹനവര്‍മയും മാധവിക്കുട്ടിയും ചേര്‍ന്നെഴുതിയ നോവല്‍?
അമാവാസി

357. കേരള മോപ്പസാങ്ങ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ആര്?
തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ള

358. മലയാളത്തിലെ ആദ്യ മണിപ്രവാള ലക്ഷണഗ്രന്ഥം?
ലീലാതിലകം

359. മലയാളത്തിലെ ആദ്യ രാഷ്ട്രീയ നാടകം?
പാട്ടബാക്കി

360. മലയാളത്തില്‍ ആദ്യമായി സരസ്വതീപുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ആര്‍ക്ക്?
ബാലാമണിയമ്മ

361. ആദ്യത്തെ വള്ളത്തോള്‍ പുരസ്കാരം നേടിയതാര്?
പാലാ നാരായണന്‍ നായര്‍

362. കേരള കാളിദാസന്‍ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?
കേരളവര്‍മ വലിയകോയിത്തമ്പുരാന്‍

363. 'ഹോര്‍ത്തൂസ് മലബാറിക്കസ്' എന്ന കൃതിയുടെ മൂലകൃതി?
കേരളാരാമം(ഇട്ടി അച്യുതന്‍)

364. 'വിലാസിനി'യുടെ യഥാര്‍ത്ഥ നാമം?
മൂക്കനാട് കൃഷ്ണന്‍കുട്ടി മേനോന്‍(എം.കെ.മേനോൻ)

365.  മുസ്ലീം കാളിദാസൻ?
മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യർ

366. ക്രൈസ്തവ കാളിദാസൻ ?
കട്ടക്കയം ചെറിയാൻ മാപ്പിള

367.  കേരള കാളിദാസൻ ?
കേരള വർമ്മ വലിയകോയി തമ്പുരാൻ

368.  കേരള യോഗീശ്വരൻ ?
ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ

369.  കേരള ശ്രീഹരി ?
ഉള്ളൂർ

370.  കേരള ശ്രീ ഹർഷൻ ?
ഉള്ളൂർ

371. കേരള ഹോമർ ?
അയ്യപ്പിള്ള ആശാൻ

372.  കേരള പുഷ്കിൻ ?
 ഒ എൻ വി കുറുപ്പ്

373.  കേരള ചോസർ ?
ചീരാമ കവി

374. കേരള ഓർഫ്യൂസ്?
ചങ്ങമ്പുഴ

375. കേരള ക്ഷേമേന്ദ്രൻ ?
വടക്കുംകൂർ രാജരാജ വർമ്മ

376.  കേരള മാർക് ട്വിയൻ ?
 വേങ്ങിൽ കഞ്ഞിരാമൻ നായർ

377. കേരള ജോൺ ഗന്തർ ?
 എസ് കെ പൊറ്റക്കാട്

378.  കേരള എലിയറ്റ് ?
 എൻ എൻ കക്കാട്

379.  കേരള എമിലിബ്രോണ്ടി?
ടി എ രാജലക്ഷ്മി

380.  കേരള പൂങ്കുയിൽ, കേരള ടാഗൂർ, കേരള വാല്മീകി,  കേരള ടെന്നിസൺ?
വള്ളത്തോൾ

381.  കേരള സ്കോട്ട് ?
സി വി രാമൻപിള്ള

382. കേരള ഇബ്സൺ?
എൻ കൃഷ്ണപിള്ള

383.  കേരള പാണിനി ?
എ ആർ രാജരാജ വർമ്മ

384.  കേരള വ്യാസൻ ?
 കൊടുങ്ങല്ലൂർ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ

385. കേരള സുർദാസ്?
പൂന്താനം

386. കേരള തുളസീദാസ് ?
വെണ്ണിക്കുളം ഗോപാലക്കുറുപ്പ്

387.  കേരള വാനമ്പാടി ?
മേരി ജോൺ കൂത്താട്ടുകുളം

388.  കേരള മോപസാങ് ?
തകഴി

389. കേരള ഹെമിങ് വേ?
എം ടി വാസുദേവൻ നായർ

389. ഏറ്റവും ചെറിയ ഭാഷാ ഘടകം ?
വർണം

390. ഒന്നോ അതിലധികമോ വർണങ്ങൾ ചേർന്ന , സ്വതന്ത്രമായി ഉച്ചാരണമുള്ള ഭാഷണഘടകം ?
അക്ഷരം

391. എന്തെങ്കിലും ഒരു അർത്ഥത്തെ വചിക്കുന്ന അക്ഷരമോ, അക്ഷര സമൂഹമോ ആണ് ...?
ശബ്ദം

392. വർണങ്ങളെയും അക്ഷരങ്ങളെയും എഴുതിക്കാണിക്കാനുള്ള സാങ്കേതിക രേഖകളാണ് ?
ലിപികൾ

393. വാക്യം നിർമിക്കാൻ സജ്ജമായ ശബ്ദം?
പദം

394. സ്വതന്ത്രമായി ഉച്ചരിക്കാൻ കഴിയുന്ന അക്ഷരങ്ങൾ ?
സ്വരങ്ങൾ

395. സ്വര സഹായത്തൊടുകൂടി ഉച്ചരിക്കുന്ന അക്ഷരങ്ങൾ ?
വ്യഞ്ജനങ്ങൾ

396. സ്വര സഹായം കൂടാതെ ഉച്ചരിക്കുന്ന അക്ഷരങ്ങൾ ?
ചില്ലുകൾ

397. വസ്തു ഒന്നോ, അതിലധികമോ എന്ന് കാണിക്കുന്നത്?
വചനം

398. എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രവൃത്തിയെ കുറിക്കുന്ന പദം ?
 ക്രിയ / കൃതി

399. കുന്ദൻ ഏത് കൃതിയിലെ കഥാപാത്രമാണ്?
മരുഭൂമികൾ ഉണ്ടാകുന്നത്

400. നവയുഗ ഭാഷാ നിഘണ്ടുവിന്റെ കർത്താവാര്?
ആർ.നാരായണപ്പണിക്കർ

<ഈ ബ്ലോഗിലെ മുഴുവന്‍ പോസ്റ്റുകളും ഒരുമിച്ച് കാണുക >

YouTube Video Channel - Click here
PSC Solved Question Papers ---> Click here 
PSC TODAY's EXAM RESULTS ---> Click here
PSC EXAM PROGRAMME -> Click here
CURRENT AFFAIRS QUESTIONS -> Click here
PSC Degree Level Questions & Answers - Click here
PSC 10th, +2 Level Questions & Answers - Click here
PSC SHORTLISTS -> Click here
PSC RANK LISTS -> Click here
TEACHING APTITUDE TEST (K-TET, C-TET,, etc.) ---> Click here
* SCERT KERALA TEXTBOOKS – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* SCERT TEXTBOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here