കേരളം- അനുബന്ധ വസ്തുതകൾ :- മോക്ക് ടെസ്റ്റ്- 10
കേരളം മോക്ക് ടെസ്റ്റ് 10 - ലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. കേരളത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള 50 ചോദ്യോത്തരങ്ങളടങ്ങിയ ഈ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു നോക്കുക. തെറ്റുകൾ മറക്കുക, ആവർത്തിച്ച് പരിശീലിക്കുക. വിജയം മാത്രമാകട്ടെ ലക്‌ഷ്യം.
FACT ABOUT KERALA

FACT ABOUT KERALA

MOCK TEST 10

ആകെ 50 ചോദ്യങ്ങള്‍. ഓരോ ശരിയുത്തരത്തിനും ഒരു മാര്‍ക്ക്‌. തെറ്റിയാല്‍ 0.33 നെഗറ്റിവ്‌ മാര്‍ക്ക്‌, 48 മാര്‍ക്ക്‌ മുതല്‍ 50 വരെ Excellent, 43-47 Very Good, 36-42- Good, 26-35 Average. 25 മാര്‍ക്കിനു താഴെയാണെങ്കില്‍ കൂടുതല്‍ മനസ്സിരുത്തിയും ആവര്‍ത്തിച്ചുമുള്ള വായന അനിവാര്യം.
 

📌ആദ്യത്തെ മോക്ക് ടെസ്റ്റിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്കുക
📌കൂടുതൽ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾക്കായി ഇവിടെ ക്ലിക്കുക
📌മറ്റ് മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾക്കായി ഇവിടെ ക്ലിക്കുക

👉മോക്ക് ടെസ്റ്റിൽ പങ്കെടുക്കും മുൻപ് വിവിധ വിഷയങ്ങളിലെ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്ലിക്കുക.

<ഈ ബ്ലോഗിലെ മുഴുവന്‍ പോസ്റ്റുകളും ഒരുമിച്ച് കാണുക >
PSC Solved Question Papers ---> Click here 
PSC TODAY's EXAM RESULTS ---> Click here
PSC EXAM PROGRAMME -> Click here
PSC PREVIOUS QUESTION PAPERS -> Click here
PSC Degree Level Questions & Answers - Click here
PSC LDC/LGS Questions & Answers - Click here
PSC RANK LISTS / SHORTLISTS -> Click here
PDF BOOKS - Click here
TEACHING APTITUDE TEST (K-TET, C-TET,, etc.) ---> Click here
* SCERT KERALA TEXTBOOKS FOR CLASS II, IV, VI, VIII, IX, X, XII – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS FOR ALL CLASSES – FREE DOWNLOAD ---> Click here
* NCERT & CBSE TEXTBOOKS SOLUTIONS FOR ALL CLASSES ---> Click here